Skład grupy:
Bartłomiej Wnuk, Krzysztof Stręk, Bartosz Barcik, Remigiusz Wołek