Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma? Oto jedyny taki poradnik, który pomoże Ci nabyć SPADEK, sporządzić TESTAMENT i napisać pozew o ZACHOWEK!


Pozew o zachowek - wzór

Kraków, 20.04.2006 r.

Sąd Rejonowy we Krakowie
Wydział Cywilny


Powód: Andrzej Nowak
zam. Kraków ul. Biała 20

Pozwana:
Marta Nowak
zam. Kraków ul. Czarna 8

Wartość przedmiotu sporu:
136250 zł


Pozew o zachowek

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 12000 zł z ustawowymi odsetkami od daty wytoczenia procesu do dnia zapłaty.


2. Zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.


3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.


4. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda.


Ponadto wnoszę:


1.    Dołączenie akt Sądu Rejonowego w Krakowie o stwierdzeniu nabycia spadku po Marku Baranie, sgn. akt 123/123Uzasadnienie

Spadkodawca Marek Nowak, zamieszkały ostatnio w Krakowie, zmarł 12.02.2005 r., pozostawił testament i jedynym spadkobiercą uczynił córkę Martę Nowak. Sąd Rejonowy w Krakowie stwierdził nabycie całego spadku przez Martę Nowak. w sprawie sygn. akt 123/123.

Dowód:
akta Sądu Rejonowego w Krakowie

Powód i pozwana są dziećmi spadkodawcy. W przypadku dziedziczenia ustawowego ich udział wyniósłby po 1/2 spadku.


Dowód:
skrócony odpis aktu urodzenia powoda.

Spadek po Marku Baranie to: dom jednorodzinny w Krakowie przy ul. Czarnej 8 o wartości 300000 zł wycena TU Warta; działka 600 m2 o wartości 65000 zł; wyposażenie domu o wartości 30000 wycena TU; Samochód Mercedes 650 xle o wartości 180000 zł;


Razem wartość spadku wynosi
: 575000 zł.

Pozwana poniosła koszty pogrzebu spadkodawcy i koszty wzniesienia pomnika, co daje kwotę 30000 zł. Powód wnosi, by pozwana udowodniła poniesione koszty.


Wartość spadku po odliczeniu poniesionych przez pozwaną kosztów wynosi 545000 zł. Zachowek kwoty według przepisu art. 991 k.c. wynosi: 136250 zł.


W obliczu przedstawionych faktów powód wnosi o zasądzenie tej kwoty.


Andrzej Nowak

Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism

Dzięki poradnikowi Prawo spadkowe w praktyce z wzorami pism będziesz w stanie SAMEMU:

 • przeprowadzić sprawę spadkową i uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • sporządzić testament,
 • sporządzić pozew o zachowek,
 • przeprowadzić dział spadku,
 • rozliczyć się z urzędem skarbowym w sprawie podatku od spadku.

Czego dowiesz się z tej publikacji?

Zachowek

 • Komu przysługuje prawo do zachowku?
 • Jak napisać pozew o zachowek? (+ wzór pozwu o zachowek)
 • Jak obliczyć wysokość zachowku?
 • Czym jest wydziedziczenie?
 • Jakie są podstawy do tego, by kogoś wydziedziczyć?
 • Kim jest spadkobierca niegodny?

Czeka Cię sprawa spadkowa, złożenie pozwu o zachowek lub sporządzenie testamentu, a nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Oto poradnik, dzięki któremu SAMODZIELNIE załatwisz sprawy spadkowe i przygotujesz odpowiednie pisma (znajdziesz tu aż 10 wzorów pism, m.in. wzór testamentu, pozwu o zachowek czy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku). Nie zwlekaj z załatwieniem spraw spadkowych – przekroczenie terminów może Cię kosztować dużo więcej niż ten poradnik!

http://manipulowanie.blox.pl/resource/arrow.gif

ZOBACZ WIĘCEJ»