Цени на услуги

 
ЦЕНИ НА СТОМАТОЛОГИЧНИ УСЛУГИ * в лв


I. Преглед
1. Преглед 5
2. Обстоен преглед с изготвяне на лечебен план 10


II. Терапевтична стоматология
1. Обтурация
а/ фотокомпозит/гласйономерен цимент
· една повърхност 30
· две и повече повърхности 40
б/ амалгама
· една повърхност 20
· две и повече повърхности 25
2. Профилактично запечатване на фисури (на зъб) 5


III. Ендодонтия
1. Лечение на зъби (пулпити, периодонтити и др)
а/ поставяне на арсен 15
б/механична и медикаментозна обработка на коренови канали (на канал) 15
в/обтуриране на коренов канал 15
г/ междинна медикаментозна вложка 10
2. Щифтово изграждане на силно разрушени зъби
а/ поставяне на вътреканален щифт 15
б/ изграждане на зъбно пънче
· композит 40
· амалгама 30


IV. Хирургична стоматология
1. Екстракция на зъби
а/ еднокоренов 20
б/ многокоренов 30
в/ силно разрушени зъби и корени 40
2. Анестезия
а/ контактна 4
б/ инжекционна 10
3. Секторна рентгенова снимка 5


V. Ортопедична стоматология
1. Изработване на подвижни протезни конструкции
а/ плакови от пластмаса 140
б/плакови, моделнолети и др. 140+
2. Изработване на неподвижни протезни конструкции
а/система Адапта 70
б/ керамична
· с метална основа 140
· с друга основа 140+
3. Поправки
а/ на плакова протеза
б/ сваляне на коронка или мост (на зъб) 5
в/ циментиране на разлепена коронка или мост (на зъб) 5

Comments