Yayınlar 

 

Kişisel Bilgiler

 

Yeliz Yalçın

Araştırma Görevlisi

 Gazi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doktora Sonrası Araştırma

Valdosta State University

Ekonometri Bölümü

Gazi Universitesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

06500 Besevler-Ankara/Turkiye

Phone: +90 312 216 1304

Fax: +90 312 213 2036

Department of Marketing and Economics

Harley Langdale, Jr., College of Business Administration

Valdosta State University

Valdosta, GA, 31698

Email: yyeliz@gazi.edu.tr, yyalcin@valdosta.edu