ค่าธรรมเนียม Paypal

 
 
        การโอนเงินจาก PayPal กลับมาเมืองไทย
 
                มีเทคนิคในการตัดสินใจ จาก 2 วิธีโอนเงินกลับไทยมาแนะนำ เพื่อเสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุด
 
                           1. โอนตรง จาก PayPal มาธนาคารไทยที่ PayPal มีใว้ให้บริการ ได้เลย
 
                            2. โอนผ่าน ธ.กรุงเทพสาขา นิวยอร์ค  แล้วจึงโอนอัตโนมัติ มา ธ.กรุงเทพในเมืองไทยสาขาใดก็ได้
                     ที่คุณเปิดบัญชีใว้         ดูรายละเอียด
 
 
                อัตราค่าธรรมเนียม ต่างๆที่ต้องพิจารณา
 

โอนตรงเข้าธนาคารใดก็ได้ ในเมืองไทย  

ที่ PayPal  เปิดให้บริการ

โอนผ่าน ธ.กรุงเทพ สาขานิวยอร์ค แล้วโอน

กลับมาเข้า ธ.กรุงเทพเท่านั้น 

ต่าธรรมเนียม PayPal  โอนมาธนาคารไทย

 < 5000 ฿                  คิดค่าธรรมเนียม   50 ฿

    5000 ฿ ขึ้นไป       ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

     (  PayPal จะแปลงสกุลเงินเป็นเงินบาทให้ )

 

ค่าธรรมเนียม โอนเข้า ธ.กรุงเทพสาขานิวยอร์ค 

  < 50 $

=

Free

$

  50.00-100 $

=

3

$

  100.01-2000 $

=

5

$

  2000.01-50000 $

=

10

$

  > 50000 $

=

20

$

ธนาคารในเมืองไทย ไม่คิดค่าธรรมเนียมรับโอน

จาก PayPal 

ค่าธรรมเนียมธ.กรุงเทพรับโอน จากสาขานิวยอร์ค

 ธ.กรุงเทพคิด  0.25% ของยอดเงินโอน ( บาท )

      และ    ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า   200   บาท

                 สูงสุด      ไม่เกิน    500   บาท

 

อัตราแลกเปลี่ยน PayPal 

  PayPal ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สากล และ

  หักค่าธรรมเนียม 2.5%  ของอัตราแลกเปลี่ยน

 

อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ

  ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนภายในประเทศไทย

  เต็มอัตรา 

 ใช้ระยะเวลารวมประมาณ   5 - 7 วันทำการ

ใช้ระยะเวลารวมประมาณ  3 - 4  วันทำการ

 

 
                          จากนี้ลองมาดูตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม  จากยอดเงินจำนวนต่างๆ   โดยกำหนดให้อัตราแลก
                   เปลี่ยน ธ.กรุงเทพ เท่ากับ 35 ฿ ต่อ $   และอัตราแลกเปลี่ยนสากลใกล้เคียงกับในประเทศ
 
Withdraw Change ฿ NET  ฿ Withdraw Change P-P  to  N-Y  ฿  NET ฿
350 34.13        11,943.75          11,943.75 350 35.00 5           12,075.00       11,875.00
360 34.13        12,285.00          12,285.00 360 35.00 5           12,425.00       12,225.00
370 34.13        12,626.25          12,626.25 370 35.00 5           12,775.00       12,575.00
380 34.13        12,967.50          12,967.50 380 35.00 5           13,125.00       12,925.00
390 34.13        13,308.75          13,308.75 390 35.00 5           13,475.00       13,275.00
400 34.13        13,650.00          13,650.00 400 35.00 5           13,825.00       13,625.00
410 34.13        13,991.25          13,991.25 410 35.00 5           14,175.00       13,975.00
420 34.13        14,332.50          14,332.50 420 35.00 5           14,525.00       14,325.00
430 34.13        14,673.75      14,673.75 430 35.00 5           14,875.00    14,675.00
440 34.13        15,015.00          15,015.00 440 35.00 5           15,225.00       15,025.00
450 34.13        15,356.25          15,356.25 450 35.00 5           15,575.00       15,375.00
460 34.13        15,697.50          15,697.50 460 35.00 5           15,925.00       15,725.00
470 34.13        16,038.75          16,038.75 470 35.00 5           16,275.00       16,075.00
480 34.13        16,380.00          16,380.00 480 35.00 5           16,625.00       16,425.00
490 34.13        16,721.25          16,721.25 490 35.00 5           16,975.00       16,775.00
500 34.13        17,062.50          17,062.50 500 35.00 5           17,325.00       17,125.00
 
                          จากตารางเรียบเทียบ  จะเห็นได้ชัดเลยว่าจุดตัดสินใจอยู่ที่จำนวนเงินโอน ประมาณ  430 $
       ดังนั้นขอสรุปว่า หากเงินโอนน้อยกว่า 430 $ ให้ใช้วิธีโอนตรงมาธนาคารไทย  แต่ถ้าเงินโอนมาก
       กว่า 430 $ ขอแนะนำให้เปิดบัญชี ธ.กรุงเทพและเลือกโอนผ่าน ธ.กรุงเทพสาขานิวยอร์ค จะได้
       รับเงินมากกว่า การโอนตรง  ยิ่งจำนวนเงินมากย่ิ่งเห็นความแตกต่างมากขึ้น
 
 
 
            สามารถ Down load file  ตารางคำนวน ด้านล่าง   เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ 

Ĉ
Growth cyber,
21 พ.ค. 2552 09:56
Comments