Canada  park  (k 21)  פארק קנדה


28/03/08

 

המסלול הינו מעגלי אורכו כ 17 ק"מ

נקודת התחלה בכניסה לפארק קנדה 

 map    מפה

 

 

 

height graph   גרף גבהים

 

 

 

track record   הקלטת מסלול

k--21.plt

חזרה לתפריט הראשי