Yumi Kosaka日本語のクラス

そうこうがくえんに ようこそ! 
Welcome to Soko Gakuen

Soko Gakuen Japanese Language School 

    1881 Pine Street 
    San Francisco, CA 94109
    URL: http://sokogakuen.org/
    Email: sokogakuen@gmail.com
    Phone: (415) 928-9608


Message to Intermediate 3 students:

 土曜日のクラスを休んで、水曜日のクラスに行きたい時は、こもり先生と私にメールをしてください。
こもり先生のメールアドレス yikomori@gmail.com      website:  https://sites.google.com/site/komorisjapanese/