30.07.2007-10.08.2007

TAMEM öğretim programları hazırlanması çalışmaları

Trabzon / Of


TAMEM 30.07.2007-10.08.2007 (12 Gün)

30/07/2007-10/08/2007 tarihleri arasında Trabzon Of Hacı M. Bahattin Ulusoy Endüstri Meslek Lisesinde TAMEM öğretim programları hazırlanması çalışmalarına yapılmıştır. (http://www.ulusoyatl.gen.tr/)

http://etogm.meb.gov.tr/

http://etogm.meb.gov.tr/duyuru/of_tamem.pdf

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPAN ÖĞRETMENLER:

SUAT ARIK - İSTANBUL ZİNCİRLİKUYU İSOV YAPI MESLEK LİSESİ
MEHMET DURAK  - İSTANBUL ZİNCİRLİKUYU İSOV YAPI MESLEK LİSESİ
YÜKSEL GÜNGÖR - BURSA OSMANGAZİ HÜRRİYET EML.
HİLMİ DUYGU EKMEKÇİ - ANKARA MAMAK BATTALGAZİ EML
SEBAHATTİN GÖKMEN - ANKARA MAMAK BATTALGAZİ EML
BEYHAN AKTUĞ - İZMİR ÇINARLI EML

 

TAMEM: TÜRK ALMAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZ (İKİLİ (TÜRK-ALMAN) MESLEKİ EĞİTİM MERKEZ)

Çalışmalara ait resimler:

 

 

 UzunGöl

 Rize

AyDere

 

Sumela Manastırı

 

 

Rapor:

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

 ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İKİLİ MESLEKÎ EĞİTİM İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI GÜNCELLEME VE GELİŞTİRME ÇALIŞMASI RAPORUDUR

 

Eğitim sistemimizin niteliğini artırmak, karşılaşılan problemleri çözmek ve seviyesini AB standartlarına yükseltebilmek için, Hükümetimiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanarak yürürlüğe konulan Türkiye’de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında; Bakanlığımız, sosyal ortaklar ve yüksek öğretim kurumları uzmanlarının katkı ve katılımları ile Alan ve Dallarda yeterliğe dayalı Modüler yapıda öğretim programlarının hazırlandığı, 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaöğretim süresinin 4 yıla çıkarılarak 9. sınıfların ortak olduğu, hazırlanan öğretim programlarının örgün ve yaygın meslekî eğitim kurumlarında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02/06/2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile kademeli olarak uygulamaya konulduğu bilinmektedir.

Ayrıca, ülkemiz üretim ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan teknik insan işgücünü, okul-işletme işbirliği içerisinde yetiştirmek amacı ile 1986 yılında “Türk-Alman Teknik İşbirliği” projesi kapsamında uygulamaya konulan “İkili Meslekî Eğitim” uygulamasının geliştirilerek Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda yaygınlaştırılması plânlanarak çalışmalar başlatılmıştır.

 Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığının 03.07.2007 tarih ve 3818 sayılı Makam Onayı ile görevlendirilen İnşaat Teknolojisi Alanı öğretmenleri tarafından, 30 Temmuz 2007–10 Ağustos 2007 tarihleri arasında Trabzon ili Of ilçesi Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Endüstri Meslek Lisesinde, Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında geliştirilmiş olan Endüstri Meslek Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı Çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinden yararlanılarak İkili Meslekî Eğitimi Çerçeve öğretim programı ile haftalık ders çizelgeleri hazırlanmıştır.

Söz konusu çerçeve öğretim programı ile haftalık ders çizelgeleri ile 1, 2. ve 3. yıllara ait modüler öğretim programı hazırlanmış; dil, imla, yazım ve grafik yönünden incelenmiştir.    

10/08/2007

 

 

 

KOORDİNATÖR

 

 

Cengiz İŞSEVER

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı

 

 

KOMİSYON BAŞKANLARI

 

 

 

Nihal KARADEMİR

Fahri ÖZBUDUN

Hasan GENCER

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

Eğitim Uzmanı

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

Görevli Öğretmen

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

Görevli Öğretmen

 

DİL VE İMLÂ YÖNÜNDEN İNCELEYENLER

 

 

 

Fevzi TEK

Türk Dili ve Edebiyatı

İzmir Torbalı Endüstri Meslek Lisesi

Turan ÇAKIR

Türk Dili ve Edebiyatı

Trabzon Sürmene Endüstri Meslek Lisesi

 

 

 

 

İbrahim DANIŞMAZ

Türk Dili ve Edebiyatı

Trabzon Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy

Endüstri Meslek Lisesi

 

 

 

YAZIM VE GRAFİK YÖNÜNDEN İNCELEYENLER

 

 

 

Ayhan YILDIRIM

Bilişim Teknolojileri

Trabzon Of H. Mehmet Bahattin Ulusoy Endüstri Meslek Lisesi

 

Hüseyin ULUDOĞAN

Bilişim Teknolojileri

Trabzon Of H. Mehmet Bahattin Ulusoy Endüstri Meslek Lisesi

 

 

 

ALAN UZMANLARI

 

 

Suat ARIK

İnşaat Teknolojisi

İSOV. Anadolu İnşaat Teknik, İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi

Mehmet DURAK

İnşaat Teknolojisi

İSOV. Anadolu İnşaat Teknik, İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi

 

Yüksel GÜNGÖR

İnşaat Teknolojisi

Bursa Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi

H.Duygu EKMEKÇİ

İnşaat Teknolojisi

Ankara Mamak Battal Gazi Endüstri Meslek Lisesi

 

Beyhan AKTUĞ

İnşaat Teknolojisi

İzmir Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi

Sebahattin GÖKMEN

İnşaat Teknolojisi

Ankara Mamak Battal Gazi Endüstri Meslek Lisesi