24.05.2007
EFQM Mükemmellikte Yetkinlik
***

EFQM Mükemmellikte Yetkinlik *** Belgesi

 

EFQM Mükemmellik Modeli

Mükemmelliğe gerçekten erişmiş kuruluşlar, paydaşları (hissedarlar, müşteriler, çalışanlar ve toplum) için olağanüstü sonuçlar yaratma ve bunları sürdürme becerisine sahip olanlardır.

Kuruluşların olağanüstü sonuçlar elde etmesi yeterince zordur. Giderek artan küresel rekabetin, hızlı teknolojik gelişmelerin, durmadan değişen iş süreçlerinin, ekonomik ve sosyal ortamlardaki ve müşteri kitlelerindeki hızlı değişimlerin söz konusu olduğu bir dünyada bu sonuçları sürdürebilmek çok daha da zordur. Bu nedenle sektör, büyüklük, yapı ya da gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak, her kuruluşun başarılı olabilmesi için uygun bir yönetim sistemi kurmak zorundadır.

EFQM Mükemmellik Modeli kuruluşlara, mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren, eksikliklerini saptamalarını sağlayan ve uygun çözümleri teşvik eden pratik bir araçtır.

Modelin sahibi EFQM'dir (European Foundation for Quality Management-Avrupa Kalite Yönetim Vakfı). Türkiye'de ise bu modelin yönetiminden Türkiye Kalite Derneği-KalDer sorumludur.

Mükemmellik yalnızca bir teori değildir. Temel faaliyet alanlarında ve süreçlerde iyi bir performans göstermeye ilişkin kanıtların mevcut bulunması gerekmektedir. Bu kanıtlar yalnızca geçmişteki performansı gösteren finanssal sonuçlarla sınırlı değildir. Kanıtlar arasında müşteri tatmini ve bağlılığı; çalışanların motivasyonu, yeterlilikleri ve genel olarak toplumun tatminine ilişkin ölçülmüş mükemmellik sonuçları da yer alır.

Mükemmelliğin temel kavramları sektör, endüstri veya büyüklük söz konusu olmadan, tüm kuruluşlar için geçerlidir ve EFQM Mükemmellik Modeli'nin temelini oluştururlar. Bu kavramlar: Sonuçlara yönlendirme, müşteri odaklılık, liderlik ve amacın tutarlılığı; süreçler ve verilerle yönetim, çalışanların geliştirilmesi ve katılımı, sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme, işbirliklerinin geliştirilmesi ile kurumsal sosyal sorumluluktur.

EFQM Mükemmellik Modeli, dokuz ana kriter üzerine kurulmuştur. Dokuz kriterden beşi "girdi'' kriterlerini, dördü ise "sonuç'' kriterlerini oluşturur. Girdi kriterleri, bir kuruluşun yaptığı faaliyetleri içerir. Sonuç kriterleri ise o kuruluşun gerçekleştirebildiklerini gösterir. Sonuçlar girdilerden kaynaklanır ve girdiler, sonuçlardan alınan geri bildirim ile iyileştirilir.

Mükemmellik Aşamaları

Mükemmellikte Kararlılık: Kuruluşun mükemmellik yolunun başında olduğunu ve bu yolda ilk aşamayı geçtiğini gösterir.

Mükemmellikte Yetkinlik: Kuruluşun başarılı bir biçimde yönetildiğini, "mükemmel kuruluş" olma yolunda ilerlediğini gösterir.

Ulusal Kalite Ödülü Finalisti: Ulusal Kalite Ödülü'ne başvurmuş ve saha ziyaretine hak kazanmış ödüle aday kuruluşlardır.

Ulusal Kalite Başarı Ödülü: Saha ziyareti değerlendirmesinden sonra, 550–600 bandında puan almış kuruluşlar jüri tarafından değerlendirilir ve hangi kuruluşların başarı ödülü alacağına karar verilir.

Ulusal Kalite Büyük Ödülü: Saha ziyareti değerlendirmesinden sonra 600 puanın üzerine çıkmış kuruluşlardan puanı en yüksek olan kuruluş, büyük ödüle hak kazanır.

Başarı ödülü veya büyük ödülü kazanan kuruluşlar Avrupa veya dünyada en iyi olmayı elde etme aşamasında olan kuruluşlardır.

(1) Kaynak: EFQM Mükemmellik Modeli–2003

 

 

Okulumuz Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi EFQM aşamasında nerede?

Ödüle Götüren Aşamalar

Model program, ödüle başvuranların mükemmelliğe ulaşmada nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda rehberlik yapmayı planlıyor. Buna göre program 5 ana aşamadan oluşuyor. Bütün aşamaları geçen kurumlar ödül almaya hak kazanıyor. Kuruluşları kalite ödülüne götüren aşamalar şöyle;

1-Mükemmellikte Kararlılık: Mükemmellikte henüz yolun başında olanlar için tasarlanmış bir aşama olan bu süreç, kuruluşlara bulundukları performans seviyesini anlamalarını ve iyileştirme için önceliklerinin belirlenmesinde yardıma öncelik vermektedir.
2-Mükemmellikte Yetkinlik: Bu aşama, EFQM Mükemmellik Modeli’ni kullanarak özdeğerlendirme yapmada deneyim kazanmış kurumlar için tasarlanmış. Buna göre okulumuz Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi, büyük ödül yolculuğunun ikinci aşamasında bulunuyor.
3-Avrupa ve/veya Ulusal Kalite Ödülü Finalisti
4-Avrupa ve/veya Ulusal Kalite Başarı Ödülü

Avrupa ve/veya Ulusal Kalite Büyük Ödülü
 

Şehrimiz Bursada okulumuz HEML; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Belgesini ilk alan okul oldu.

 

 

Yüksel GÜNGÖR

Kalite Güvence Sorumlusu