22-26.05.2006
Modül İnceleme Komisyonu

Modül incelemeya katılamama nedeni:

MEGEP Modül İnceleme Komisyonu 22-26 Mayıs 2006
---------------------------------------------------------------------------
22-26 Mayıs 2006 tarihlerde TSE'den Okulumuzu denetlemeye ve ISO 9001:2000 belgesi vermeye geleceklerdir. Okulumuza gelen denetçilerin denetimine rehberlik edilmesi gerekmektedir. Aynı tarihlere rastlayan modül inceleme komisyonumdaki görevime katılamayacağım.
 
Kısaca Okulumuzda uygulanan Kalite Yönetim Sistemi
---------------------------------------------------------------------------
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
 

Okulumuz kalite yönetim sistemi ISO 9001 standardı temel alınarak hazırlanmıştır.

Okulumuzun kalite el kitabında anlatılan kalite yönetim sistemi tüm okulda ki öğretmen ve çalışanları için uygulama sorumluluğu getirir.

Kalite yönetim sistemi;

Okulu Müdürü ve Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından oluşturulur ve tüm okul içerisinde uygulanarak sürekliliği sağlanır ve etkinliği sürekli olarak iyileştirilir.

 

Kalite yönetim sistemimiz ISO 9001 standardında istenenler ve okulumuz süreçleri göz önüne alınarak dokümanter hale getirilmiştir.

 

Okulumuz a Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan süreçler, etkileşimleri, birbirine olan etkisi, sırası ve operasyonların etkinliği, izlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve bunların bütün okuldaki uygulamaları belirlenmiştir. Ayrıca bu süreçlerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynak ve bilginin hazır bulundurulması Okul Müdürü tarafından sağlanmıştır. Belirlenen süreçler standardın şartlarına uygun olarak yönetilmektedir. Belirlenen süreçler, süreç el kitabında kaplumbağa diyagramları ile tanımlanmıştır.

 

Okulumuz Kalite Yönetim sistem dokümantasyonu

a-      Kalite Politikası

b-      Kalite Hedefleri

c-      Kalite El Kitabı

d-      Süreç El Kitabı

e-      Prosedürler

f-       Süreç Haritaları

g-      Talimatlar

h-      Görev tanımları

i-        Kalite Planları

j-        Formlardan

 

oluşmaktadır. Ayrıca kalite kayıtları da saklanması ve kontrol edilmesi gereken özel dokümanlarımızdır.

 

Sonuçta okulumuza TSE'den gelen denetçilere rehberlik yapılmış, Bursa'da ilk defa bir devlet okuluna TSE-EN-ISO-9001:2000 belgesi alınmıştır.