2008.03.07-2008.04.04

MEB OÖP (Orta Öğretim Projesi) 

Modüler Yapıda Öğretim Programı Geliştirme  


Ortaöğretim Projesi kapsamında Modüler Öğretim Programı geliştirme çalışmalarında görev verilen komisyon üyeleri

Onaylar: 

Ortaöğretim Projesi kapsamında Modüler Öğretim Programı geliştirme çalışmalarında görev verilen komisyon üyeleri

http://etogm.meb.gov.tr/duyuru/07_03_2008_1.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

Sayı      :B.08.0.ETÖ.0.10.01.03/153-1315                                                                   07/03/2008

Konu   :Görevlendirme.

....................... VALİLIGINE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)


İlgi: Bakanhk Makamının 07.03.2008 tarih ve Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün B.08.0.ETÖ.0.10.01.03/151-1310 sayılı Makam Onayı.

03 Şubat 2006 tarih ve 26069 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; 5450 Sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanağına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereğince, Bayındırlık ve İskân Bakanağına bağlı Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi, Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi ve Tarım ve Köy işleri Bakanağına bağlı 13 (onüç) Tarım Meslek Lisesi Bakanlığımız Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne 18.05.2006 tarihi itibariyle devredilmiştir.

Söz konusu okulların yeniden yapılandırılması, programlarının geliştirilmesi, yenilenen programlara göre öğretmen eğitimi ile eğitim ortamlarının donatılması amacıyla, Hükümetimiz ile Dünya Bankası (IBRD) arasında 22 Şubat 2006 tarihinde imzalanarak 28 Nisan 2006 tarih ve 26152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 31 Mart 2006 tarih ve 2006/10275 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren Orta Öğretim Projesinin (OÖP) uygulama programı gereği çalışmalara başlanıldığı bilinmektedir.

Bu kapsamda söz konusu okullarda uygulanmak üzere geliştirilmesi planlanan Genel Ziraat, Tarım Teknolojileri, Tarım Makineleri, Laborant, Veteriner Sağlık, Meteoroloji ve Tapu Kadastro meslek alanları öğretim programlarında yapılan çalışmaların esasını teşkil edecek olan mesleklerin yeterliklerini belirlemek, işlem analiz sayfalan ile modül bilgi sayfalarını oluşturmak üzere; ilgi onay eki Listede meslek alanı, adı soyadı, kurumu, yer alan komisyon üyeleri 07 Mart 2008-04 Nisan 2008 tarihleri arasında 29 (yirmi dokuz) gün süre ile okullarında görevlendirilmişlerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 Cengiz İŞSEVER

Daire Başkanı 

Merkez Bina l.Kat C Blok Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA
Telefon : (0312) 413 13 04                   Faks       : (0312) 425 19 67 e-posta: :etogm@meb.gov.tr                  elektronik ağ: www.meb.gov.tr

*********************************************************************************


 

TAPU VE KADASTRO MESLEK ALANINDA ÇALIŞMA YAPAN ÖĞRETMENLER

 

BEYHAN AKTUĞ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

İZMİR

KONAK ÇINARLI ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

ERTUĞRUL BAĞUÇ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

İZMİR

KONAK ÇINARLI ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

FİLİZ MERSİN

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

ADANA

SEYHAN İSMET İNÖNÜ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

GARİP KÖROĞLU

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

ADANA

SEYHAN İSMET İNÖNÜ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

RIDVAN CİVAN

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BURSA

OSMANGAZİ HÜRRİYET ENDÜSTRİ MESLEK ÜSESİ

BEKİR BULUT

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BURSA

OSMANGA2İ HÜRRİYET ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

MUHAMMED SEİS

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

DÜZCE

MERKEZ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

MESUT ÇİVİROĞLU

HUKUK

ANKARA

ANADOLU TAPU VE KADASTRO MESLEK LİSESİ

YÜKSEL GÜNGÖR

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BURSA

OSMANGAZİ HÜRRİYET ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

KEMAL TURGUT KEÇECI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

DENIZLI

ŞEHİT ÖĞRETMEN YUSUF BATUR ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

KEMAL TAŞKOPARAN

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

ANKARA

SİNCAN SARAYCIK İMKB ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

SEBAHATTIN GÖKMEN

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

ANKARA

MAMAK BATTALGAZİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

 

-----------------------------------------------------------------------------------