2007.12.11-2008.01.08
MEB OÖP (Orta Öğretim Projesi)
İş Piyasası - Meslek Standardı Çalışmaları

MEB OÖP (Orta Öğretim Projesi) İş Piyasası - Meslek Standardı Çalışmaları
 
 

03 Şubat 2006 tarih ve 26069 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; 5450 Sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereğince, Bakanlığımız Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne devredilen söz konusu okulların yeniden yapılandırılması, programlarının geliştirilmesi, yenilenen programlara göre öğretmen eğitimi ile eğitim ortamlarının donatılması amacıyla, Orta Öğretim Projesi uygulama programı kapsamında çalışmalara başlanıldığı bilinmektedir.

Bu kapsamda söz konusu okullarda uygulanmak üzere geliştirilmesi planlanan Genel Ziraat, Tarım Teknolojileri, Tarım Makineleri, Laborant, Veteriner Sağlık, Meteoroloji ve Tapu Kadastro meslek alanları öğretim programlan için yapılacak çalışmaların ikinci aşaması olan iş piyasası analizi çalışmalarının esasını teşkil edecek özel sektör temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik uygulanacak meslek analizleriyle ilgili test işlemlerini yürütmek ve taslak meslek standartlarını oluşturmak üzere; komisyon üyelerinin 11 Aralık 2007-08 Ocak 2008 tarihleri arasında 29 (yirmi dokuz) gün süre ile okullarında görevlendirilmiştir