2007.11.05-09
Rize - Çayeli

İş Piyasası Alan Araştıması Yöntem ve Teknikleri Kursu
05-09 Kasım 2007 tarihleri arasında Rize - Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde 
823 No'lu İş Piyasası Alan Araştıması Yöntem ve Teknikleri Kursu düzenlenmiştir.