20.04.2007
PROJE TABANLI BECERİ YARIŞMASI
RÜZGÂR YÖNLÜ BACA

RÜZGÂR YÖNLÜ BACA; BURSA 1. OLDU, 4.BÖLGE 1. OLDU, TÜRKİYE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNÜ ALDI

PROJE RAPORU

 

PROJENİN ADI:            Rüzgâr Yönlendirici Baca

 

PROJENİN AMACI: Soba  bacalarından çıkan atık gazların geri dönüşünü engellemek ve    buna bağlı soba zehirlenmelerinin önüne geçmek.

 

GİRİŞ: Günümüzde genelde büyük illerde yerleşim yerine bağlı olarak soba ve şofben den sızan gazlardan büyük ölçüde zehirlenme olayları görülmüştür bazı olaylar ölümle sonuçlanmıştır Bu olaylar bazen yüzlerce aileyi etkilemektedir Günümüzde bazı teknikler kullanılmıştır ama kesin çözüm sağlanamamıştır.

 

YÖNTEM VE TEKNİKLER: Soba ve şofben zehirlenmeleri genelde dışarıdaki hava basıncının rüzgâra bağlı olarak içeriye göre, fazla olması yani bacadan çıkan duman veya gazın geri dönmesine bağlı olarak gelişmektedir. Yani soba ve şofben atığının geri dönmesi olayıdır. Bu sistem konutların ve işyerlerinin bacalarına monte edilecek bir yapılanmadır. Bu sistem sayesinde soba ve şofben bacalarında oluşan sıcak havanın dışarı atılmasını rüzgâr yardımıyla sağlayacaktır ve atık gazın geri dönmesi önlenmiş olacaktır.

Sistemin çalışması çizimlerle daha iyi anlaşılmaktadır. Şekil 1’de; 360 derece dönebile ana başlık ve bu ana başlığa bağlı rüzgâr yönlendiricisi, ana başlığa rüzgar vektörüyle aynı yönde rüzgar giriş haznesi.

                

Rüzgar yönlendirici; rüzgar giriş haznesini rüzgarın esiş istikametinde tutarak havanın ana boru içerisine girişini sağlayarak bacadan çıkan atık gazın çıkışını itici bir basınç oluşturarak atılmasını sağlar.Çünkü baca içindeki atık gazın sıcaklık değeri dışarıdaki rüzgarın oluşturduğu havanın sıcaklığından yüksek olduğundan ana boruya girecek rüzgarın girişini kolaylaştırır(alçak basınç-yüksek basınç).Ana borunun içinden geçen rüzgar borusu çıkış noktasından 20 cm aşağıda bırakılarak çıkan atık gazın itmesini sağlar, ana boru çıkış ucu daraltılarak çıkan gazın basıncı artırılmış olur.

                 

Şekil 1’deki ana başlık baca çıkışına monte edilen başlığın üzerine yerleştirilir. Baca üzerine yerleştirilen başlığın içine 10 cm giren ana başlığı rüzgar yönlendiricinin kolay döndürmesi için başlık girişlerine milin iki ucuna yerleştirilen bilyeleri başlığa monte edilerek kolayca dönmesi sağlanır.

 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA: Sistem baca çıkışlarına monta edilerek yapılan ölçümlerde atık gaz çıkışının geri dönüşünün rüzgara bağlı olarak engellendiği ölçülmüştür.Sistemin boyutunun  60-80 cm tutularak rüzgarın bacayı kırması, görüntü kirliliğinin oluşmaması, lodosa bağlı olarak soba zehirlenmelerinin önlenmesinin sağlanabileceği hedeflenmiştir.

            Sistemimizin getirisi

  1. Bacadan gaz çıkışını standart değerlerin altına düşürmez
  2. Rüzgarlı havada bacadan çıkacak gazın geri tepmesini önler
  3. Bacadan gazın sürekli çıkışını sağlayarak baca iç sıcaklığını düşürmez
  4. Bacadan gazın çıkışını kolaylaştırdığından yanmayı güçlendirir, enerji tasarrufu sağlar.
  5. Baca çekişinin sürekliliğinden dolayı, baca ve boru içerisinde partikül birikimi önler
  6. Baca içerisinde meydana gelebilecek yoğuşmanın önlenmesini sağlar
  7. Rüzgar yönlendirici baca, katı yakıtların dışında sıvı ve gaz yakıt bacalarında da istenilen sonucu vermiştir.
  8. Mutfak ve havalandırmalarda sürekli hava çıkışı sağladığından ortamda oluşacak istenmeyen kokuları önler.
  9. Rüzgar yönlendirici baca, lodosun ve diğer basınç etkilerinden kaynaklanan bacalardaki geri tepmeyi lodosu (rüzgarı) kullanarak ortadan kaldırmıştır.

 
 

EKİP ÜYELERİ        :

            OKUL MÜDÜRÜ                      :         İSMAİL BAŞARAN

            DANIŞMAN ÖĞRETMENLER:   İLHAMİ ARAN

                                                                       KADRİ KANAT

                                                                       MUSTAFA TORAMAN

                                                                       YÜKSEL GÜNGÖR

             PROJEYİ

            HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER:    NECATİ YILMAZ (UGM-12)

                                                                       SERVET SAVRAN (9-B)

                                                                       ÖMER ŞERİF ARISAN (UGM-12)

 

Teşekkür:

v     Bize çalışmalarımızda destek sunan   HOŞ SEVEN SOBA A.Ş.’ye teşekkür ederiz.

v     Okulumuzdaki Endüstriyel Elektronik ve Makine Ressamlığı Bölümüne teşekkür ederiz.

v     Çalışmalarımızda sürekli yanımızda olan ve her konuda rehberlik eden danışman öğretmenlerimiz, İlhami ARAN, Kadri KANAT, Mustafa TORAMAN ve Yüksel GÜNGÖR    öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

v     Okulumuzda yaptığımız proje çalışmalarını kendi katılımıyla sürekli destekleyen ve hep yanımızda olan sayın okul müdürümüz İsmail BAŞARAN’a teşekkür ederiz

Projeyi Hazırlayan Öğrenciler

v     Necati YILMAZ

v     Servet SAVRAN

v     Ömer Şerif ARISAN

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BURSA-OSMANGAZI ILÇE MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ WEB SAYFASINDAKİ DUYURU

http://osmangazi.meb.gov.tr/

 

PROJE TABANLI BECERİ YARIŞMASI

Proje tabanlı beceri yarışmasında 4. bölgeyi ve Bursa ilini temsil eden Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi Rüzgar Yönlendirici Baca projesi ile Türkiye genelinde 3790 proje arasında ilk 10 proje arasına girme başarısı göstererek Juri Özel Ödülü almayı hak etmiştir.

[Resim 1] [Resim 2] [Resim 3] [Resim 4]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erkek Teknik Ögretim Genel Müdürlügü Web Sayfasındaki Duyuru

http://etogm.meb.gov.tr/?sayfa_id=020

2006-2007 PTBY'DA DERECEYE GİREN PROJELER

Projeler  Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin Proje Adına Tıklayınız
Derece Proje Adı İl Okul/Kurum Adı

1.

Balbsız Koster Gemi Tasarımı>>> İstanbul Pendik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
2. Staj Otomasyon Sistemi>>> İstanbul Anadoluhisarı Ticaret Meslek Lisesi
3. İdrar İnkontinansında Gözünüz ve Kulağınız Olalım>>> Çanakkale Biga Sağlık Meslek Lisesi

 MANSİYON ALAN PROJELER

 
Proje Adı İl Okul/Kurum Adı
Esans Ünitesi>>> Trabzon Merkez Anadolu Teknik, TL, ve EML
Çöpe Atılan Sağlık>>> Çorum Sungurlu Kız Meslek Lisesi
Kolay İntraket>>> Kütahya Simav Sağlık Mslek Lisesi
Çok Amaçlı GPS Cihazı Tasarımı ve Uygulamaları>>> Niğde Mesleki Eğitim Merkezi
Manyetik Tren>>> Ağrı Patnos Endüstri Meslek Lisesi

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLEN  PROJELER

 
Proje Adı İl Okul/Kurum Adı
SMS İle Uzaktan Kontrollü Güneş Enerjili Sulama Sistemi>>> Isparta İMKB Anadolu Teknik TL ve EML
Rüzgar Yönlendirici Baca>>> Bursa Hürriyet Anadolu Teknik Lisesi
Ortopedik Engelliler İçin Tasarlanmış Özel Tasarımlar>>> Malatya Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi
Gardiyan>>> Giresun Merkez Anadolu Kız Meslek Lisesi
Fıstıklı Zeytin Tatlısı>>> Hatay Antakya Anadolu Kız Meslek Lisesi

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erkek Teknik Ögretim Genel Müdürlügü Web Sayfasındaki Duyuru

http://etogm.meb.gov.tr/?sayfa_id=120&konu=final

2006/2007 Proje Tabanlı Beceri Yarışması Türkiye Finali Yapıldı  

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki öğrenci ve kursiyerlerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak girişimcilik, bilimsel düşünme, yaratıcı zekâ, rekabet bilinciyle araştırmaya yöneltilmesini ve teşvik edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen Proje Tabanlı Beceri Yarışması Türkiye Finali değerlendirmeleri 24 Nisan-04 Mayıs 2007 tarihleri arasında Başkent Öğretmenevinde, Sergisi  01-04 Mayıs 2007 tarihleri arasında, Ödül Töreni de 04 Mayıs 2007 tarihinde MEB Şûra Salonunda gerçekleştirilmiştir.

 

Ödül Töreni, 04 Mayıs 2007 Cuma günü 17:00’de Bakanlığımız üst düzey yöneticileri, yarışmaya katılan okulların öğrenci, öğretmen ve yöneticileri, Türkiye  Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) temsilcileri’nin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.           

       Bölge ili olarak seçilen 10 ilin Birim birincisi olan 49 proje (ETÖGM (10), KTÖGM (10), TTÖGM (10), ÇYGM (10), SDB (9), TÜBİTAK, üniversiteler, TESK ve TOBB temsilcilerinden oluşturulan Bakanlık Değerlendirme Kurulu tarafından birim ayırımı yapılmadan 24-30 Nisan 2007 tarihleri arasında proje raporlarına ve 01-04 Mayıs 2007 tarihleri arasında projelerin takdimi ve MEB Şûra Solonu fuayelerinde açılan proje sergisinde öğrenci sunumlarına  göre değerlendirilerek Türkiye dereceleri belirlenmiştir.     

      Dereceye giren  ve ödüle değer görülen proje ve okullara ödülleri Bakanlığımız üst düzey yöneticileri, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) temsilcileri tarafından verilmiştir.

2006-2007 Proje Tabanlı Beceri Yarışması’na Erkek Teknik Öğretim, Kız Teknik Öğretim, Ticaret ve Turizm Öğretimi, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlükleri ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı okul ve kurumlardan 3970 proje başvurusu yapılmıştır.

Okul / Kurum Proje Tabanlı Beceri Yarışması Yürütme ve Değerlendirme Komisyonlarının 05-16 Mart 2007 tarihleri arasında yaptıkları değerlendirme sonunda; illerde yarışması uygun bulunan projelere ilişkin sayısal bilgiler;

 

Okul/Kurum

Sayısı

Proje Sayısı

Danışman Öğretmen Sayısı

Öğrenci/Kursiyer Sayısı

ETÖGM

603

1619

1619

4911

KTÖGM

321

1272

1272

3533

TTÖGM

316

638

638

1635

ÇEGM

140

228

228

469

SDB

78

133

133

442

TOPLAM

1458

3970

3970

10990

İllerde oluşturulan İl Proje Tabanlı Beceri Yarışması Değerlendirme Komisyonlarının 02-06 Nisan 2007 tarihleri arasında her Birime bağlı okul/kurumlar arasında yaptıkları değerlendirme sonunda; ödüle değer bulunan projelere ilişkin sayısal bilgiler;

 

Okul/Kurum

Sayısı

Proje Sayısı

Danışman Öğretmen Sayısı

Öğrenci/Kursiyer Sayısı

ETÖGM

231

307

307

883

KTÖGM

174

274

274

811

TTÖGM

146

201

201

573

ÇEGM

104

131

131

275

SDB

60

80

80

259

TOPLAM

715

993

993

2801

Bölge ili olarak seçilen 10 ilde üniversiteler ve meslek kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan Bölge Proje Tabanlı Beceri Yarışması Değerlendirme Kurullarının her Birime bağlı okul/kurumlar arasında 09-13 Nisan 2007 tarihleri arasında yaptıkları değerlendirme sonunda; ödüle değer bulunan projelere ilişkin sayısal bilgiler aşağıdadır: 

 

Okul/Kurum

Sayısı

Proje Sayısı

Danışman Öğretmen Sayısı

Öğrenci/Kursiyer Sayısı

ETÖGM

41

41

54

98

KTÖGM

41

41

52

92

TTÖGM

41

41

53

90

ÇEGM

41

41

43

88

SDB

38

38

41

76

TOPLAM

202

202

243

444