12.01.2007
EFQM Ödül Başvuru Raporu
Bursa Yerel Kalite Ödülü

Kamu Kategorisi / 2007

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya'da başlayan 'kaizen' kavramıyla başlayan ve giderek dünyada ve Türkiye'de yaygınlaşmaya başlayan 'kalite' çalışmalarının özünde süreç mantığı vardır. Toplam Kalite EFQM Mükemmellik modeline göre bir sistem kurmak veya son yıllarda popülerlik kazanan CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi'ne geçmek isteyen veya ISO 9001 belgesi almak isteyen okullar için Süreç Yönetimi hayatidir. ISO 9001 standardının 1994 versiyonunda yer almayan 'süreç yönetimi, süreç göstergelerinin izlenmesi ve sürekli iyileştirme' kavramları ISO 9001:2000 revizyonunda artık yer almaktadır. Süreç standardı olarak okulumuz ISO 9001: 2000 standardına göre yapılandırmasını tamamlamış, okulumuzun tamamı 24–25–26 Mayıs 2006'da TSE tarafından gerçekleştirilen tetkik sonucunda ISO 9001:2000 sertifikasına hak kazanmıştır. Bursa'daki devlet okulları içerisinde bu belgeyi alan ilk ve tek okul HEML'dir.

Okulumuz HEML Kalder'in "İyiniyet Bildirgesi"ni 2006'da imzalayarak " Ulusal Kalite Hareketi"'ne katılmış olup, mükemmelliğin temel kavramlarını HEML'de benimseme ve yaşama geçirme konusunda kararlı olduğunu onaylamıştır.

EFQM, kuruluşların kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını görmelerini sağlayarak çözümler üretmeleri konusunda teşvik eder. Avrupa'da birçok kuruluş EFQM yaklaşımını özdeğerlendirme için kullanmaktadır. Okulumuz bu yılki EFQM ödül sürecine katılma kararı almıştır.

Yüksel GÜNGÖR

Kalite Güvence Sorumlusu

 

EFQM Kitabımız: