09-13.04.2007
UYGULAMALI TKY SEMİNERİ

Okulumuzda gerçekleştirilen seminerler.

Aşağıda isimleri bulunan personel 30 saatlik Uygulamalı TKY Semineri’ne İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun göreceği bir haftada ve günde 6 Saat olacak şekilde16.00-22.00 saatleri arasında eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde katılmayı istemektedirler.
 
 
 

SıraNo

Adı Soyadı

Görevi/Branşı

1

Kemal GÜNGÖR

Md. Baş Yard.

2

Saffettin GEÇGEL

Md. Yard.

3

Lütfullah ARIK

Md. Yard.

4

Oğuz KAÇKAR

Kalite Yönetim Temsilcisi

5

Yüksel GÜNGÖR

Kalite Güvence Sorumlusu

Yapı Ressam. B. Atölye Şefi

6

Rıdvan CİVAN

Harita ve Ka.B.Öğretmeni

7

Kutlu TEK

Motor Böl.Şefi

8

Ali KAYTAN

Otomatik Kum. Bölüm Şefi

9

Türkan TOY

Elektronik Böl.Öğretmeni

10

İlker YETİŞMİŞOĞLU

Mekatronik Böl.Atl.Şefi

11

Salih ÖZCAN

End.Mekanik Atl .Şefi

12

Serdar AKSANCAR

İş Mak.Öğretmeni

13

Fikriye GÜNEŞ

Mak.Res.Öğretmeni

14

Tamer KARAKAYA

End.Elektronik Öğretmeni

15

Abdülkadir SARISOY

Yapı Bölümü Öğretmeni

16

İsmail DOĞRU

Elektrik Böl.Öğretmeni

17

Şerif TOSUN

UGM Atl.Şefi

18

Necati GAZİOĞLU

Coğrafya Öretmeni

19

Fatiye KACAGÖZ

Matematik Öğretmeni

20

Orhan BİLGET

İngilizce Öğretmeni

21

Mesut ÖZTÜRK

Beden Eğitimi Öğretmeni

22

Emel EVRENSEL

Edebiyat Öğretmeni

23

Ümmühal TEKDAL

Felsefe Öğretmeni

24

Ercan KAHYAOĞLU

Biyoloji Öğretmeni

25

Remzi DİNÇ

Tarih Öğretmeni

26

Ahmet SELÇUK

Din Dersi Öğretmeni

27

Kadri KANAT

Fizik Öğretmeni

28

Ertan ARTAN

Kimya Öğretmeni

29

Ömer Yaşar GENÇ

Almanca Öğretmeni

30

Zehra KALAFAT

Rehberlik Öğretmeni

31

Tezcan AŞIKTOPRAK

Teknisyen