เครื่องมือ เครื่องใช้
ศิลปสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย (3,000 - 2,000 ปี ก่อนคริสตกาล) ได้แก่เครื่องมือ 
ขวานหินกระเทาะ  พบตามไหล่เขาใกล้กับลำน้ำในลุ่มแม่น้ำ เครื่องมือหินเหล่านั้นมักจะทำจากหินทราย   หินทัฟฟ์ (tuff)  หินควอร์ตซ์ หินเชิร์ต (chert) หรือคาลซิโดนิ (chalcedony)   หลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีของการปลูกข้าวน่าจะแพร่มาจากทางตอนใต้ของจีนเครื่องมือเกี่ยวข้าวจะทำจากเปลือกหอยกาบ  (พบที่ จังหวัดกาญจนบุรี) ซึ่งน่าจะเลียนแบบมาจากจีน รูปแบบของขวานหินขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวานหินมีบ่าเป็นหลักฐานว่าคนที่ใช้ขวานหินขัดในลักษณะนี้อพยพมาจากประเทศจีนสู่ภาคเหนือ ภาคกลางทางทิศตะวันตก  (กาญจนบุรี)  และภาคใต้ของไทย

Comments