"!?אם אין אני לי מי לי? כשאני לעצמי מה אני? ועם לא עכשיו אימתי"         


פרקי אבות -                          "If I am not for myself then who will be for me; 


           if I am all for myself, who am I


          And if not now, when?"


                 - Ethics of Our Fathers