ร้านค้าโยธาไทย


yotathaishop  คืออะไร
                yotathaishop หรือ ร้านค้าโยธาไทย คือ ร้านค้าออนไลน์ สื่อกลางกิจกรรมทางธุรกิจค้าขายสินค้าต่างๆ  ของพี่น้องชาวโยธาไทย  ที่พี่น้องโยธาไทยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมค้าขายได้ ได้หลากหลาย เช่นการนำสินค้าของพี่น้องเอง หรือสินค้าชุมชนที่ท่านทำงาน มาเสนอขาย โดยมี ร้านค้าโยธาไทย เป็นศูนย์กลาง

รูปแบบเพื่อนร่วมค้า

1. แบบฝากขายสินค้า
            นำสินค้า ของพี่ๆน้องๆ เองหรือ สินค้าชุมชน มาฝากโฆษณาใน
ร้านค้าโยธาไทย โดยจัดส่งรูป และ/หรือ รายละเอียด และ/หรือ ตัวอย่างสินค้ามาให้ ร้านค้าโยธาไทย พิจารณา เมื่อสินค้าผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก ร้านค้าโยธาไทย แล้วจะนำเสนอขายทาง www.yotathaishop.com เมื่อมีการสั่งซื้อและโอนเงินเข้ามา ร้านค้าโยธาไทย จะแจ้งให้สมาชิกจัดส่งสินเค้าให้ลูกค้าพร้อมทั้งโอนเงินค่าสินค้าไปให้  โดย ร้านค้าโยธาไทย จะคิดค่าฝากขายตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน (สินค้าทั่วไปประมาณ 5% ของราคาขาย)

2. แบบตัวแทนจำหน่าย
           
พี่น้องที่มีศักยภาพค้าขายกับหน่วยงานราชการ สามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีจำหน่ายในร้านค้าโยธาไทยได้ เช่น ยางมะตอย เสาธงและอื่นๆ โดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องมีทะเบียนพาณิชย์  ตัวแทนจำหน่าย ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ทางเครือข่ายของร้านค้าโยธาไทยที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ขายส่ง จะส่งของให้ตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ถึงสถานที่ส่งมอบสินค้า

3. แบบร่วมลงทุน

            พี่น้อง ที่มีไอเดียดีๆ ทำการค้า ร่วมกับ ร้านค้าโยธาไทย เช่นผลิตสินค้า หรือ ขายสินค้า ภายใต้ชื่อ ของ ร้านค้าโยธาไทย ออกทุนร่วมกัน แบ่งผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมทางสังคมของโยธาไทย (ประมาณ 20% ของกำไร) กำไรส่วนที่เหลือ แบ่งครึ่งกับร้านค้าโยธาไทย ต้นทุนทั้งหมด สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายก่อนปันผลกำไรได้ 

4. แบบอื่นๆ
            หากพี่น้องท่านใด มีความคิดในการร่วมค้าขายกับ ร้านค้าโยธาไทย หรือมี ข้อเสนอแนะอื่นๆ  สามารถนำเสนอได้ครับ


ถาม - ตอบ

ถาม : สินค้าอะไรบ้างที่สามารถฝากขายได้
ตอบ : สินค้าชุมชน OTOP สินค้างานช่าง สินค้าแฮนด์เมด เสื้อผ้า และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ถาม : น้ำพริก สามารถ ฝากขายได้หรือ
ตอบ : ได้ครับ อะไรก็ได้ ขอให้เป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค

ถาม : เขียนแบบบ้านไว้หลายแบบ อยากฝากขายได้หรือไม่
ตอบ : ได้ครับ ถ้าเขียนเอง และลิขสิทธิ์เป็นของท่านเอง

ถาม : ผู้ซื้อจะสั่งสินค้าได้อย่างไร
ตอบ : เราได้จัดเตรียมระบบการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตไว้แล้ว เมื่อมีการสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ และมีการชำระเงินตามเงื่อนไข
         ร้านค้าโยธาไทยก็จะโอนเงินให้ กับผู้ขายทันที โดนเป็นยอดที่หักส่วนแบ่งของ ร้านค้าโยธาไทย ไว้แล้ว

ถาม : ผู้ซื้อมั่นใจได้อย่างไร ว่าจะได้รับสินเค้า
ตอบ : ผู้ขายจะได้รับการตรวจสอบจาก ร้านค้าโยธาไทย ทั้งคุณภาพสินค้าและบริการ หากเกิดกรณี ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า ร้านค้าโยธาไทย
          จะติดตามเรื่องให้ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของร้านค้าโยธาไทย

ถาม : หากต้องการ ฝากขาย ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ตอบ : ถ้าผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นส่วนแบ่งรายได้ ที่ต้องจ่ายให้กับ ร้านค้าโยธาไทย ตามที่ตกลงกัน

ถาม : เว็บไซต์ที่เป็นหน้าร้าน ของร้านค้าโยธาไทย คือเว็บอะไร
ตอบ : www.yotathaishop.com

ถาม : ต้องการสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ไหน
ตอบ : คุณโอ๋ ผู้จัดการร้าน 084 7272521 Email: yotathaishop@gmail.com
หรือช่างถึกครับ โทร 084 7508118  Email: yotathai@gmail.com 
 

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมค้ากับ "ร้านค้าโยธาไทย"