Downloads‎ > ‎

แบบแปลน

  • แบบบ้านผู้ประสบภัย 2554 แบบบ้านผู้ประสบภัย 2554 ผู้ออกแบบ : นายทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี                     โทร.081-477-6777 E-Mail: aud48@hotmail ...
    ส่ง 10 พ.ค. 2554 00:02 โดย Aphisit Maksuwan
  • แบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวง Standard Drawings for Highway Construction 1994 แบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวง Standard Drawings for Highway Construction 1994 เจ้าของ : กรมทางหลวง ผู้เผยแพร่ : โยธาไทย รูปแบบไฟล์ : มีทั้ง pdf และ ไฟล์รูปภาพ  คำอธิบายเพิ่มเติม : แบบชุดนี้เป ...
    ส่ง 28 ม.ค. 2554 02:14 โดย Aphisit Maksuwan
  • แบบบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ แบบบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ เจ้าของ : กองแบบแผนกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รูปแบบไฟล์ : pdf คำอธิบายเพิ่มเติม : คลิกที่ Download เพื่อ Download สามารถด ...
    ส่ง 1 ก.พ. 2554 00:40 โดย Aphisit Maksuwan
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แบบบ้านผู้ประสบภัย 2554

โพสต์9 พ.ค. 2554 23:41โดยAphisit Maksuwan   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2554 00:02 ]


แบบบ้านผู้ประสบภัย 2554

ผู้ออกแบบ : นายทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
                     โทร.081-477-6777 E-Mail: aud48@hotmail.com
เผยแพร่ :
ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม http://www.aud11.net/
รูปแบบไฟล์ :
ไฟล์ pdf
คำอธิบายเพิ่มเติม :
ไฟล์ pdf  แบบก่อสร้างมี 7 แผ่น (ไม่รวมแผ่นปก)แบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวง Standard Drawings for Highway Construction 1994

โพสต์28 ม.ค. 2554 01:40โดยAphisit Maksuwan   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2554 02:14 ]


แบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวง Standard Drawings for Highway Construction 1994
เจ้าของ :
กรมทางหลวง
ผู้เผยแพร่ :
โยธาไทย
รูปแบบไฟล์ :
มีทั้ง pdf และ ไฟล์รูปภาพ 
คำอธิบายเพิ่มเติม :
แบบชุดนี้เป็นแบบเดียวกับแบบที่นำมากำหนดเป็นหลักเกณ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการฉบับปี 2550 (ฉบับปัจจุบัน)
ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับ
ท่านแรก  ช่างนนท์ วิศวกร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่ได้กรุณาถ่ายเอกสารจากต้นฉบับให้ พร้อมออกค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร
ท่านที่สอง ช่างพริก นายช่างเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่ได้ กรุณาจัดการ สแกนแบบทั้งหมดเป็นไฟล์ภาพ
หากไม่ได้สองท่านนี้ แบบชุดนี้ก็คงไม่ได้ออกมาเผยแพร่สู่พี่ๆ น้องๆ  ครับ

มีทั้งแบบเป็นภาพ และ เป็น pdf ไฟล์

แบบบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ

โพสต์27 ม.ค. 2554 21:27โดยAphisit Maksuwan   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2554 00:40 ]


แบบบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ
เจ้าของ :

กองแบบแผนกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
รูปแบบไฟล์ :
pdf
คำอธิบายเพิ่มเติม :
คลิกที่ Download เพื่อ Download สามารถดูจากกล่องภาพด้านล่าง1-3 of 3