העריק

בוריס ויאן

(תרגום חפשי יותר למטה)

 

The Deserter

Boris Vian

Le Déserteur

Boris Vian

Listen Here

אדוני הנשיא

הריני כותב לך מכתב

שתקרא אולי

אם יאפשר לך הזמן

 

Mr. President
I'm writing you a letter
that perhaps you will read
If you have the time.

Monsieur le Président,
je vous fais une lettre,
que vous lirez peut-être,
si vous avez le temps.

זה עתה קיבלתי

את הצו הקורא

לעזוב לחזית

עד רביעי בליל

 

I've just received
my call-up papers
to leave for the front
Before Wednesday night.

Je viens de recevoir
mes papiers militaires
pour partir à la guerre
avant mercredi soir.

אדוני הנשיא

אני לא רוצה ללכת

איני נמצא על האדמה

כדי להרוג אומללים

 

Mr. President
I do not want to go
I am not on this earth
to kill wretched people.

Monsieur le Président
je ne veux pas le faire,
je ne suis pas sur terre
pour tuer de pauvres gens.

זה לא כדי להכעיסך

אני חייב לך לומר

החלטתי סופית

כוונתי לערוק

 

It's not to make you mad
I must tell you
my decision is made
I am going to desert.

C'est pas pour vous fâcher,
il faut que je vous dise,
ma décision est prise,
je m'en vais déserter.

מאז הולדתי

ראיתי את אבי מת

ראיתי את אחי עוזבים

ואת ילדי בוכים

 

Since I was born
I have seen my father die
I have seen my brothers leave
and my children cry.

Depuis que je suis ,
j'ai vu mourir mon père,
j'ai vu partir mes frères,
et pleurer mes enfants.

אמי סבלה כל כך

עד שירדה אל קבר

והיא צוחקת לפצצות

והיא צוחקת לתולעים

 

My mother has suffered so,
that she is in her grave
and she laughs at the bombs
and she laughs at the worms.

Ma mère a tant souffert,
qu'elle est dedans sa tombe,
et se moque des bombes,
et se moque des vers.

כשהייתי אסיר

הם גנבו את אשתי

הם גנבו את נשמתי

ואת כל עברי היקר

 

When I was a prisoner
they stole my wife
they stole my soul
and all my dear past.

Quand j'étais prisonnier
on m'a volé ma femme,
on m'a volé mon âme,
et tout mon cher passé.

מחר עם שחר

אנעל דלתי

על שנים מתות אלו

ואצא לדרך

 

Early tomorrow morning
I will shut my door
on these dead years
I will take to the road.

Demain de bon matin,
je fermerai ma porte
au nez des années mortes
j'irai sur les chemins.

אשא צעדי

על שבילי צרפת

מבריטני לפרובנס

ואזעק לאנשים:

 

I will beg my way along
on the roads of
France
from
Brittany to Provence
and I will cry out to the people:

Je mendierai ma vie,
sur les routes de France,
de Bretagne en
Provence,
et je crierai aux gens:

סרבו לציית

סרבו לעשות זאת

אל תלכו למלחמה

סרבו ללכת

 

Refuse to obey
refuse to do it
don't go to war
refuse to go.

refusez d'obéir,
refusez de la faire,
n'allez pas à la guerre,
refusez de partir.

אם חובה היא להקיז דם

לך הקז את שלך

אתה מטיף טוב

אדוני הנשיא

 

If blood must be given
go give your own
you are a good apostle
Mr. President.

S'il faut donner son sang,
allez donner le vôtre,
vous êtes bon apôtre,
monsieur le Président.

אם תרדוף אותי

הזהר את שוטריך

שאהיה בלתי חמוש

ושיכולים הם לירות.

If you go after me
warn your police
that I'll be unarmed
and that they can shoot.

Si vous me poursuivez
prévenez vos gendarmes
que je n'aurai pas d'armes
et qu'ils pourront tirer.

 

תרגומו של יורם הירשפלד, בהשראת גזר דין הסרבנים.

כבוד הנשיא,

זה מכתב  והלוואי

שתקרא בשעת פנאי

מה כתב קולמוסי.

 

קיבלתי הצו

האומר עד יום וו

לעזוב לחזית

ולצאת אל הקרב.

 

אדוני הנשיא,

אינני מוכן!

לא באתי לכאן

להרוג אנשים.

 

אדוני הנשיא,

הריני עורק.

על צוויך יורק,

אל תיקח זאת אישית. 

 

כשאחי הלכו

אבי נשבר.

אבי נקבר,

הילדים בכו.

 

אמי סבלה

והושמה בארון

עם צחוק אחרון

לפצצות ותולע.

 

לי נגזר מאסר,

וגנבו את אשתי,

וגנבו נשמתי

וכל מה שיקר.

 

מחר עם זריחה

אנעל את חדרי

על שרידי עברי

ואצא בלי ברכה.

 

אעבור בכל כביש,

כבוד הנשיא,   

   מפריס עד ננסי

ואקרא לכל איש:

 

סרבו לציית

אל תלכו לצבא!

לא עוד הקרבה,

אל תסכימו לצאת!

 

אם דם כאן דורשים,

נשיא קל דיבור,

תקע נא כדור

בגופך האישי.

 

את שוטריך תשלח

להפסיק קריאתי.

אין נשק אתי.

שיירו. לא אברח.

 

Comments