Home‎ > ‎

Allen

The great Woody Allen

English - אנגלית
Hebrew - עברית

About Woody Allen                                                                           וודי אלן בראיון                וודי אלן האתאיסט

"There are rumors that Woody Allen went to dinner with Diane Keaton. 
Imagine that! She's old enough to be his WIFE!!!!"
 
.מתרוצצת שמועה שוודי אלן נצפה בארוחה עם דיאן קיטון
!!!תארו לעצמכם! היא מספיק מבוגרת להיות אשתו

Woody Allen:

All men are mortal. Socrates was mortal. 
Therefore, all men are Socrates.
 
.כל האנשים בני תמותה. סוקרטס בן תמותה
.לפיכך כל האנשים הם סוקרטס

As a child I was so lonely, so without the morning erection I had no1 to play with all day long. 
,כשהייתי ילד הייתי כ"כ בודד, שאם הייתי מתעורר ולא היתה לי זקפת-בוקר 
.לא היה לי כל היום עם מי לשחק

There are hetrosexuals, homosexuals, bisexuals and those who do not have any sex. 
They become lawers.
 
,יש הטרוסקסואלים, יש הומוסקסואלים, יש בי-סקסואלים 
.ויש כאלו שלא עושים סקס בכלל. הם נעשים עורכי-דין

I took a course in speed reading and was able to read War and Peace in twenty minutes. 
It's about Russia.
 
.לקחתי קורס לקריאה מהירה, והצלחתי לקרוא את מלחמה ושלום בעשרים דקות 
.זה על רוסיה  

Jewish women don't believe in sex after marriage.
.נשים יהודיות לא מאמינות במין אחרי החתונה 

I feel that life is divided into the horrible and the miserable. That's the two categories. The horrible be like, I don't know, terminal cases, you know, and blind people, crippled. I don't know how they get through life. It's amazing to me. And the miserable is everyone else. So you should be thankful that you're miserable, because that's very lucky, to be miserable. 
.אני מרגיש שהאנושות מתחלקת למוכי הגורל ולאומללים. אלו שתי הקטגוריות 
מוכי הגורל הם למשל, אני יודע? המקרים הטרמינלים. העוורים. הנכים. אני לא 
.יודע איך הם מצליחים לחיות .זה מדהים אותי. והאומללים הם כל השאר 
.ובכן, עליכם להודות על כך שאתם אומללים, כי יש לכם הרבה מזל להיות אומללים

To YOU I'm an atheist; 
to God, I'm the Loyal Opposition.
 
.בשבילכם אני אתאיסט 
.בשביל אלוהים אופוזיציה לויאלית

If only God would give me some clear sign! Like making a large deposit in my name at a Swiss bank. 
.אם אלוהים רק היה נותן לי סימן ברור! למשל מכניס לחשבון הבנק שלי בשויץ הפקדה רצינית

My brain is my second favorite organ. 
.המוח שלי הוא האיבר השני המועדף עלי

Sex is dirty? 
Yes, only if done correctly.
 
?מין הוא מלוכלך 
.רק אם עושים אותו כמו שצריך

Hey don't knock masturbation; 
It's sex with someone I love.
 
;היי, אל תבקרו את האוננות 
.זה סקס עם מישהו שאני אוהב

Penis envy? Yeah, I'm one of the few males that suffers from that. 
.קנאת הפין? כן, אני אחד הגברים היחידים שסובלים מזה

 Having sex is like playing bridge; 
If you don't have a good partner, you'd better have a good hand.
 
;'יחסי מין הם כמו משחק ברידג 
.אם אין לך שותף טוב, רצוי שתהיה לך יד טובה

 It is impossible to travel faster than light, and certainly not desirable, as one's hat keeps blowing off. 
.אי אפשר לעבור את מהירות האור, וזה לבטח לא רצוי, כי הכובע עלול לעוף

 It's not that I'm afraid to die. 
I just don't want to be there when it happens.
 
.זה לא שאני חושש למות 
.אני רק לא רוצה להיות שם כשזה קורה

I don't want to achieve immortality through my work. 
I want to achieve immortality through not dying.
 
.אני לא רוצה להשיג חיי נצח באמצעות העבודות שלי 
.אני רוצה להשיג חיי נצח באמצעות אי מיתה

There are worse things in life than death. 
Have you ever spent an evening with an insurance salesman?
 
.יש בחיים דברים גרועים ממות 
?ביליתם פעם ערב עם סוכן ביטוח

Sex without love is an empty experience, but, as empty experiences go, it's one of the best. 
.סקס בלי אהבה הוא חויה ריקנית, אבך כחויה ריקנית היא אחת המשובחות

I was in analyis with a strict Fruedian. My analyst died two years ago and I never realized it. 
.הייתי מטופל אצל פרוידיאני נאמן. הוא מת לפני שנתיים, ומעולם לא הרגשתי בזה

The lion and the calf shall lie down together but the calf won't get much sleep. 
.נמר עם גדי ירבץ? כן, אבל הגדי לא ישן הרבה

There are two types of people in this world, good and bad. 
The good sleep better, but the bad seem to enjoy the waking hours much more.
 
.יש שני סוגי אנשים בעולם, טובים ורעים 
.הטובים ישנים טוב יותר, אבל נראה שהרעים נהנים יותר משעות הערות שלהם

What if everything is an illusion and nothing exists? 
In that case, I definitely overpaid for my carpet.
 
?מה אם הכל אשליה, וכלום לא קיים 
.במקרה זה בטוח ששילמתי יותר מידי עבור השטיח

What if nothing exists and we're all in somebody's dream? 
Or what's worse, what if only that fat guy in the third row exists?
 
?מה אם כלום לא קיים, וכולנו נמצאים בחלום של מישהו 
?או גרוע יותר, מה אם רק השמן הזה בשורה השלישית קיים

When I was in school, I cheated on my metaphysics exam: 
I looked into the soul of the boy sitting next to me.
 
.בבית-ספר רימיתי בבחינה במטפיזיקה 
.הצצתי לנשמה של השכן שלי

Why does man kill? He kills for food. 
And not only food: frequently there must be a beverage.
 
.למה אדם הורג? הוא הורג לשם מזון
.ולא רק מזון; לעתים תכופות חייבים להיות משתאות

I can't listen to that much Wagner. 
I start getting the urge to conquer Poland. 

.אני לא יכול לשמוע כל כך הרבה וגנר
.מתחיל להשתלט עלי דחף לכבוש את פולין 

I've made a certain amount of mistakes in my first marriage... like showing up.
.עשיתי כמה טעויות בנישואי הראשונים... כמו למשל להופיע


ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הבלואו-ג'וב

  

Comments