ตำราโยนีศาสตร์


     สิทธิการิยะ เกจิอาจารย์  ถ้าจะดูของลับหญิงว่ารูปพรรณสัณฐาน จะดีชั่วอย่างไร ท่านให้เอา วัน เดือน ปี เกิดของหญิงนั้น บวกรวมกัน เอา ๓ คูณ ๘ หาร   หารได้เท่าใด พึงดูคำทำนายตามเศษดังนี้ เถิด..
 

ตำรับโยนีศาสตร์


    สิทธิการิยะ เกจิอาจารย์  ถ้าจะดูของลับหญิงว่ารูปพรรณสัณฐาน จะดีชั่วอย่างไร ท่านให้เอา วัน เดือน ปี เกิดของหญิงนั้น บวกรวมกัน เอา ๓ คูณ ๘ หาร   หารได้เท่าใด พึงดูคำทำนายตามเศษดังนี้ เถิด..


    เศษ ๑ ตำราท่านว่ามี        รูปโยนีเท่าใบพลูไม่สู้ใหญ่

หนทางเข้านั้นขยับจะคับไป        ขนก็ไม่รกปรกแคมรู

พิเคราะห์ดูสินทรัพย์อาภัพมาก        แต่ขันหมากไม่จนมีคนสู้

ชะตาแรงหนักหนาตำราครู        จะมีคู่เลือกเอาเองไม่เกรงใคร

    เศษ ๒ ท่านขยายทำนายว่า        โตเท่าฝ่ามือกางอย่างใหญ่ๆ

ทั้งขนดำนั้นรกดกกระไร        เนื่องขึ้นไปจนบนหนอกดูออกดำ

ทายว่าจะอาภัพอัปลักษณ์        ทั้งยศศักดิ์เสื่อมทรามแม่งามขำ

สิ่งสมบัติต้องหาอุตส่าห์จำ        ทรัพย์ที่ทำกว่าจะได้เหงื่อไหลเซาะ

    เศษ ๓ ท่านทำนายทายทักไว้        ว่าโตใหญ่ขาวโคกดูโหนกเหมาะ

ที่ร่องกลางทางจะทำก็จำเพาะ        แต่พอเหมาะไม่สู้กว้างเป็นอย่างดี

อันโลมามีอยู่ไม่สู้มาก        เว้นแต่หากดำสนิทดูมิดหมี

แม้นชายใดได้ร่วมรักภัคคินี        ต้องคลุกคลีอยู่เคล้าเจ้าร่ำไป

    เศษ ๔ ตำราท่านว่าถ่อย        เหมือนกาบหอยแมงภู่ไม่สู้ใหญ่

ประการหนึ่งถ้าจะอุปมัย        พิเคราะห์ไปแล้วก็ลีบเหมือนกีบกวาง

ทั้งโลมาดำดกดูรกเลี้ยว        หนทางเที่ยวทำเลลึกดูกว้างขวาง

ถึงมีคู่คงคิดนอกใจนาง        มักรักร้างแรมสนุกไปทุกครา

    เศษ ๕ ว่าโคกกะเปาะเหลาะ        เหมือนตาลเฉาะน่าดูสองพูขาว

พอสมกายกันไม่สั้นยาว        ไม่ห่างหาวแคมสนิทมิดชิดดี

ขนก็มีรำไรมิสู้ดก        ด้วยเศษตกเบญจเลิศประเสริฐศรี

เป็นมหาสิทธิโชคโฉลกดี        ทรัพย์ก็มีมากครันด้วยปัญญา

    เศษ ๖ โคกขาวยาวสลวย        เหมือนกาบกล้วยตานีดีนักหนา

ทั้งโตยาวขาวล้วนชวนวิญญาณ์        เส้นโลมาละเอียดลออมากพอควร

เมื่อสาวยังมีทุกข์ไม่สุขแท้        ต่อเมื่อแก่จึงวายหายกำศรวล

สุขสมบัติสมบูรณ์ประมูลมวล        ประเสริฐส่วนเศษโชคโฉลกงาม

    เศษ ๗ ไม่เท็จถ่อยเหมือนหอยโข่ง        กระเปาะโป่งติดตัวชั่วส่ำสาม

ตัณหามากราคะจัดกำดัดนาม        มักทำตามใจตัวไม่กลัวใคร

ทั้งก้าวร้าวห้าวหาญในการโลก        สาระโกกเกเรถเลถไถล

น้ำจิตรักนักเลงโผงเผงไป        มีข้อได้พึ่งพาแต่สามี

ลำพังตัวแล้วต้องเที่ยวซ่องแซ่ง        ไม่มีแหล่งเป็นหลักสิ้นศักดิ์ศรี

แม้นชายใดได้ร่วมประเวณี        ก็เป็นที่มัวหมองเหมือนต้องไฟ

    เศษ ๐ นูนโหนกเป็นโคกเค้า        เหมือนน้ำเต้าผ่าแล่งแถลงไข

โลมารายริมรอบเป็นขอบไป        ที่ลานใหญ่มีบ้างแต่บางเบา

น่าสงวนควรสนองประคองคู่        เป็นคนรู้จักเจียมเสงี่ยมเหงา

มักชังชิงสิ่งที่ชั่วไม่มัวเมา        ประกอบด้วยเชาว์ปรีชาปัญญายง

ใจประมาณบอกอาการที่เพ่งพิศ        เจือนักเลงอยู่สักนิดน่าพิศวง

มีกลเม็ดเด็ดแท้แม่อนงค์        ชายใดได้ลิ้มรสต้องหลงเสน่ห์นาง


-------------------------------------


     สิ่งที่อาจจะต้องใช้คู่กับปฏิทิน 100 ปี (ฉบับมหาหมอดู http://www.mahamodo.com/tamnai/calendarsuriyamoon.aspx )


 

ข้าวผัด สำเร็จรูปพร้อมปรุง

สมาชิกนิตยสารPlayBoyทั่วโลก