ד. משוב הערכה והפקת לקחים

משוב הערכה והפקת לקחים

שלבי בניה ותכנון

שאלות למחשבה

הערות

תכנון ובניית שאלון משוב להערכת הפעילות בהתאמה לאוכלוסיית היעד.

למי אני מעוניינת להפיץ את שאלוני ההערכה? לתלמידים? להורים? לצוות המורים?

 

ניתן לערוך משובי הערכה במגוון דרכים כגון:

מחוונים, שאלונים וראיונות.

מומלץ לערוך את השאלונים במחשב.

 

הפצת שאלוני המשוב

האם כדאי לערוך משוב והערכה כמה פעמים לאורך הפעילות?

האם כדאי לערוך רק משוב מסכם?

 

חשוב להתאים את השאלונים לאוכלוסיית היעד ולכוון את השאלות כך שהתשובות להן תוכלנה לספק מידע אודות השגת המטרות המוצהרות.

איסוף הנתונים ופרסומם

אילו נתונים כדאי להפיץ ובקרב אילו חוגים?

 

 

ארגון מפגש סיכום