ג. הכשרת המשתתפים

 

הכשרת המשתתפים

שלבי בניה ותכנון

שאלות למחשבה

הערות

עריכת שיח שמטרתו תיאום ציפיות לקראת הפעילות המקוונת

 האם שיחות תיאום הציפיות נערכות מול התלמידים בלבד? האם כדאי לערוך תאום ציפיות גם בחדר מורים?

 

המורים כל אחד בתחומו יעבדו עם התלמידים על התכנים שנבחרו בהתאם לתחומי הדעת הנבחרים

 האם בתכני הלימוד משולבות משימות שמאפשרות תרגול ושימוש במגוון כישורים ומיומנויות מחשב? האם שולבו בתכנים מיומנויות חשיבה מסדר גבוה? האם שולבו משימות משלבות מיומנויות מידעניות?

מסמך מיומנויות חשיבה מסדר גבוה

 

מסמך הסטנדרטים המחודשים במידענות

 

 

 

 

Comments