מוקצה Muktze

ביום חול אחד, אחרי הצהריים, בקשה אשתי מבני בן השנתיים וחצי לאסוף את צעצועיו הפזורים על הרצפה.

תשובתו הראשונה של בני היתה: 'אסור, זה מסוכן'. לכשהבהירה אשתי שאיסוף צעצועים אינו בגדר סכנה, פנה בני לטיעון חילופי: 'זה מוקצה'!

 

מה יש במושג ההלכתי 'מוקצה' שהופכו לבעל עוצמה גדולה כל כך בתודעה של שומר השבת? מה מקורו של מושג זה וכיצד התפתח במשך הדורות?

שאלות אלה העסיקו אותי בשנים האחרונות. כמה מפירות המחקר מצורפים להלן.

אשמח לקבל תגובות

 

בעבודת המ"א שלי (2005) עסקתי במחלוקת בין ר' שמעון לר' יהודה על 'מוקצה', כפי שנמסרה בתלמוד הבבלי. לעבודה מצורף מבוא כללי קצר על התחום ההלכתי של 'מוקצה'.

במאמר שפורסם בקובץ 'איגוד' של האיגוד העולמי למדעי היהדות דנתי ביחס שבין האיסורים המקוריים הכלולים תחת ההגדרה של 'מוקצה' ובין התחום ההלכתי של טלטול כלים בשבת.

בהרצאה בשנת תשס"ה הצגתי את התפתחות המושג 'מוקצה' כגיבושו של 'טאבו'.

בהרצאה בשנת תשע"ג בסדנת מחקר בספריה הלאומית עסקתי בהעדר קטגוריה מובחנת להלכות הטלטול והצריכה בשבת בספרות התנאית.

בהרצאה בקונגרס העולמי ה-16 למדעי היהדות (תשע"ג) הצעתי קריאה לסיפור על מות דוד המלך בבבלי שבת (ל ע"א-ע"ב), תוך עמידה על המעתק מהלכות טומאה וטהרה אל הלכות 'מוקצה' כזירה לדיון בשאלות הנוגעות לגוף המת.

עבודת הדוקטורט שלי, הקטגוריה 'מוקצה' והתגבשותה בספרות האמוראיתהקטגוריה 'מוקצה' והתגבשותה בספרות האמוראית (2015), נכתבה במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בהנחיית פרופ' רמי ריינר ופרופ' ורד נעם. בעבודה זו עסקתי בין השאר ברקע לאיסורי הטלטול והצריכה בספרות בית שני ובספרות התנאית; בהתפתחות המושגית וההלכתית בספרות האמוראית; בקשר בין 'מוקצה' ובין הלכות טומאה וטהרה, במשמעות המסמן 'מוקצה' ובתפקידו בתוך סוגיות התלמוד; ועוד.


במאמר שהתפרסם ב- HUCA 87 עסקתי בהשפעת הלכות טומאה של התנאים על ההתפתחות ההלכתית והמושגית של הלכות הטלטול והצריכה בשני התלמודים.


לסרט 'אבא עושה מוקצה' של עמוס גיל - סרט על חזרה בשאלה של אדם בוגר בעל משפחה. שימו לב לבחירת הכותרת של הסרט ולמקום שתופס המושג 'מוקצה' בשיח של הילדים - 'מוקצה' נתפס כמסמן האולטימטיבי של חציית הקוים.


למערכון שבת שלום מר פודלמן - הפלאפון של אנדרדוס. המערכון ממחיז את הרתיעה מנשיאת חפץ חול בשבת. מעניין שמבחינה הלכתית הפעולות שהדמות נוקטת בכדי לכבות את הטלויזיה חמורות יותר מאשר הוצאת הפלאפון מהכיס, עדות נוספת לתפיסת איסורי 'מוקצה' כמעין טאבו שכוחו חזק מכוחה של ההלכה האמורה להגדירו.


הורים ומחנכים רבים מעידים שילדיהם ותלמידיהם קוראים היום לכל איסור שבת 'מוקצה'. [לדוגמה חיה של שילוב בין חלוקה הלכתית מקובלת ובין ההתנסחות העממית ראו בסרט תיכון מארה"ב]. נראה שלילדים קל יותר לתפוס סטטוס של אובייקט מאשר איסור של פעולה ואולי יש בכך המשך של המגמה האמוראית והבתר-אמוראית שפיתחה את המושג 'מוקצה', תוך הדגשת סטטוס האובייקט, במקום הניסוחים התנאיים של איסורי הטלטול, השימוש והצריכה המדגישים את הפעולה. 

 
Ċ
Yoel Kretzmer-Raziel,
Jun 11, 2017, 12:31 AM
Ċ
Yoel Kretzmer-Raziel,
Jan 12, 2016, 12:04 AM
Ċ
Yoel Kretzmer-Raziel,
Apr 10, 2009, 4:22 AM
Ċ
Yoel Kretzmer-Raziel,
Aug 5, 2013, 3:12 AM
Ċ
Yoel Kretzmer-Raziel,
Apr 10, 2009, 4:21 AM
Comments