HÌNH ẢNH TẾ BÀO MÁU BỆNH LÝ

BỆNH LÝ DÒNG HỒNG CẦU

1.THIẾU MÁU NHƯỢC SẮC ( Ảnh 1 )
-Hồng cầu nhược sắc ( nhạt màu ) , nhỏ , kích thước không đều.
-Hồng cầu mỏng dài, hình " bút chì ".
-Hồng cầu bia

Ảnh 1 : Thiếu máu nhược sắc
 
2.THIẾU MÁU NGUYÊN BÀO SẮT ( Ảnh 2 )
( Nguyên phát hay mắc phải )
-Máu ngoại vi của một bệnh nhân nam 65 tuổi: thiếu máu nhược sắc , nhiều poikilocyt ( 2 dân số hồng cầu ).
-Phần nhiều có MCV > bình thường .

Ảnh 2 : Thiếu máu Nguyên bào sắt
 
3.THIẾU MÁU TÁN HUYẾT ( Ảnh 3 và ảnh 4 )
-Gia tăng hồng cầu lưới .
-Chất liệu lưới ( RNA )được thấy trên hồng cầu kích thước lớn .

Ảnh 3 : Thiếu máu tán huyết
 
-Máu ngoại vi : Hồng cầu nhân ; Hồng cầu đa sắc ; Hồng cầu hình cầu . ( Ảnh 4 )

Ảnh 4 : Thiếu máu tán huyết
 
 
Comments