2. Організація і оформлення портфоліо шкільного бібліотекаря

Термін "портфоліо"

Термін "портфоліо" (або "портфель") прийшов до нас з педагогіки, політики, бізнесу, журналістики.

Наприклад, міністерський портфель, портфель інвестицій, редакційний портфель.

Портфоліо може бути як на папері, так і в електронному вигляді.

Електронне портфоліо може зберігатись локально (бути доступним лише визначеному колу людей) і глобально (бути доступним для всього світу — для користувачів інтернету). Глобально доступне портфоліо інакше називається веб-портфоліо.

Портфоліо - це спосіб фіксування, накопичення, оцінки і самооцінки індивідуальних досягнень за певний період часу.

Портфоліо являє собою спосіб фіксування і накопичення робіт і документів бібліотечних працівників, що зв'язує окремі аспекти його діяльності в більш систематизовану і повну картину і є ефективною формою оцінки результатів професійної діяльності (за останні три-п'ять років).

Портфоліо відображає динаміку професійного розвитку фахівця, служить формою обговорення і самооцінки результатів його роботи.

Дозволяє самостійно встановити зв'язку між попередніми і новими знаннями, вміннями, напрацюваннями.

Мета портфоліо

·         накопичення досягнень;

·         відслідковування індивідуального професійного прогресу;

·         представлення діяльності та професійного розвитку за певний період часу.

Завдання портфоліо

·         проаналізувати і узагальнити свою роботу;

·         зв'язати воєдино окремі аспекти своєї діяльності;

·         відобразити свого професійного росту;

·         представити досвід своєї роботи найбільш повно і ефективно.

Портфоліо дозволяє продемонструвати динаміку найбільш значущих для оцінки професійної компетенції продуктів теоретичної і практичної діяльності, а також створити індивідуальний портрет педагога, систематизувати, проаналізувати і кваліфіковано представити його професійні досягнення

Функції портфоліо

·         аналітична - аналізує та узагальнює роботу фахівця;

·         діагностична - фіксує зміни за певний час;

·         змістовна - розкриває спектр робіт, що виконується;

·         модельна - відображає динаміку професійного розвитку, демонструє стиль роботи, допомагає спланувати діяльність;

·         мотиваційна - відзначає результати діяльності;

·         накопичувальна - відображає досягнення працівника (грамоти, дипломи, посвідчення, сертифікати і т.п.) та розкриває спектр виконаних творчих робіт (проекти, дослідження, сценарії заходів, бібліографічна продукція і т.п.);

·         рейтингова - дозволяє визначити кількісні та якісні індивідуальні досягнення;

·         рекомендаційна - представляє особу при зміні роботи;

·         розвиваюча - забезпечує безперервний процес навчання і самоосвіти.

Практична значимість портфоліо

·         атестація в майбутньому;

·         систематизація діяльності власника портфоліо;

·         фактор, який стимулює професійний розвиток.

Види портфоліо

·         портфоліо-власність (збирається для себе)

·         портфоліо-звіт (для інших)

·         службовий портфоліо

·         професійний портфоліо

·         особистий портфоліо

·         тематичний портфоліо

Моделі портфоліо

Модель

Мета створення

Портфель досягнень (для себе і для інших)

Оцінити прогрес в дослідницькій, професійній і творчій діяльності;

Портфель-самооцінка (для себе)

Показати прогрес чи регрес в окремих аспектах професійної діяльності;

Портфель-звіт (для інших)

Показати успішність і довести прогрес дослідницької, професійної та творчої діяльності

Типи портфоліо

Портфоліо документів

Включає сертифіковані (документовані) досягнення бібліотекаря:

·         дипломи (всеукраїнського, обласного, міського, районного, шкільного тощо рівнів)

·         грамоти

·         свідоцтва

·         посвідчення

·         довідки

·         сертифікати.

У розділі розміщують копії документів.

Портфоліо робіт

·         збір матеріалів, які відображають основні напрямки і види діяльності;

·         опис основних форм і напрямів творчої діяльності;

·         зібрання різних творчих, проектних, дослідницьких робіт бібліотекаря;

·         конкурсні роботи;

·         проекти розвитку бібліотеки;

·         виступи на семінарах, методичних об'єднаннях, педрадах;

·         сценарії різних масових заходів; електронні документи - різні презентації, розробки на допомогу проведення бібліотечних уроків;

·         відеозаписи, фотоальбоми різних заходів;

·         друковані роботи;

·         якісна оцінка професійної діяльності бібліотекаря за параметрами: повнота, різноманітність, оригінальність, переконливість матеріалів, динаміка і творча активність і т.п.

Портфоліо відгуків

Ставлення бібліотекаря до різних видів діяльності включає:

·         письмовий аналіз ставлення бібліотекаря до своєї діяльності та її результатами (тексти висновків, рецензії, відгуки, резюме, рекомендаційні листи, рефлексію та інше);

·         оцінку заходів колегами, методистами ОМЦ, адміністрації школи, методичних об'єднань предметників і т.д .;

·         самоаналіз діяльності та її результатів.

можна конструювати або «комплексні» моделі портфоліо (які включають в себе описані типи як розділів), або «прості» (реалізують один з названих типів) види портфоліо Особистий портфоліо або? «Професійний портрет шкільного бібліотекаря» Ідеальний варіант особистого портфоліо - комплексний, що включає всі типи портфоліо: портфоліо документів + портфоліо робіт + портфоліо відгуків. Крім цього, доцільно включити так званий «портрет», який найкраще розмістити на самому початку.

«Портрет» розповідає про особистості бібліотекаря. Пропонується виконувати в формі резюме. Акцент в резюме необхідно зробити на наявній досвід бібліотекаря: в самоосвіті, в проектній діяльності, щодо використання в практиці сучасних інформаційних технологій. Резюме - це короткий опис з наданням основних фактів і важливих деталей з вашої біографії. в одному документі (формат А4, максимум з двох сторін) коротко і ясно викладіть тільки найважливішу інформацію про вас і вашу роботу; зберігайте комп'ютерний файл зі своїм резюме, щоб було простіше оновлювати його і вносити необхідні зміни; перед тим, як надіслати або передати кому-небудь своє резюме, внесіть необхідні зміни і доповнення; перевірте орфографію. Друкуючи резюме, використовуйте папір хорошої якості. Можна включати в особистий портфоліо свої роздуми у вигляді есе. Наприклад, відразу після «портрета» - роздуми на тему «Професія шкільного бібліотекаря» або «Місія шкільної бібліотеки в сучасній школі». А перед програмою розвитку бібліотеки або конкурсною роботою -раз'ясненіе, чому ви обрали саме цей напрямок або тему. Такі есе демонструють професіоналізм бібліотекаря, його ставлення до роботи та здатність її аналізувати, робити висновки, бачити перспективи. В особистому портфоліо можна розмістити результати професійного тестування і лист самооцінки професійних умінь і навичок.

Тематичний портфоліо

Заняття будь-якої темою. Наприклад, шкільні бібліотекарі часто працюють вчителями-предметниками - викладають краєзнавство, МХК, естетику, основи бібліотечно-інформаційної грамотності та ін.

Використання тематичного портфоліо дає можливість згрупувати наявні матеріали і правильно розставити акценти, щоб надалі аналізувати свою роботу, намічати її перспективу і демонструвати свій професійний рівень.

Тематичний портфоліо може включати:

·         План (структуру, схему);

·         Пояснювальну записку, де наводиться коротка інформація про автора, форму подання матеріалу і т.п.;

·         Обгрунтування теми (предметного курсу), своє бачення даної теми, яких результатів очікуєте;

·         Програму курсу (плани, технологічні карти або розробки уроків, бібліотечних занять);

·         Роботи дітей (анкети, тести, відгуки на проведені уроки, відгуки на літературні твори, малюнки);

·         Самоаналіз проведеної роботи;

·         Фактографический матеріал за темою (списки літератури, копії статей, схем і т.д.);

·         Відгуки колег, вчителів на проведені заняття;

·         Підведення підсумків, визначення перспектив.

Методика формування портфоліо

·         Для чого я хочу створити портфоліо?

·         Що я включу в портфоліо?

·         Як буде організований портфоліо? (Перелік матеріалів портфоліо спочатку - обов'язково)

Організація і оформлення портфоліо

Головна вимога, щоб він був логічно вибудуваний.

Можна оформляти у вигляді файлової папки з заголовками розділів;

Кожну роботу, документ, підбірку матеріалів розміщуйте в окремий файл;

Кожен елемент портфоліо бажано датувати, щоб можна було простежити динаміку;

У друкованому варіанті з переліку обов'язкові посилання на документи або їх копії із зазначенням номера додатка;

В електронному варіанті для зручності навігації доцільно оформити гіперпосилання на документи та інші матеріали з презентації портфоліо і переліків; Зробіть копії документів.

Орієнтовна структура портфоліо

Візитка бібліотекаря

(Розділ включає загальні відомості про бібліотекаря)

·         Прізвище, ім'я по батькові

·         Дата народження

·         Кваліфікаційна категорія

·         Освіта (що, коли, де закінчила, спеціальність)

·         Стаж

·         загальний

·         бібліотечний

·         роботи в даній школі

·         Нагороди, рік

·         Підвищення кваліфікації (рік, де, назва курсів, кількість годин)

·         Тема самоосвіти

·         Застосування нових технологій бібліотечних, педагогічних (проектна, інформаційно-комунікаційна, бібліотерапія, критичного мислення і т.п.)

·         Контактна інформація

·         е-mail

·         сайт

Есе. Мотиваційне есе

У мотиваційному есе необхідно розкрити наступні питання:

·         Причини, які спонукали Вас подати документи на цей конкурс.

·         Ваше бачення для чого існує та на що впливає бібліотека.

·         Якою Ви бачите свою бібліотеку через 5 років.

·         Які існують обмеження (що заважає та чого бракує) для створення бібліотеки Вашої мрії.

·         Уявіть, що обмежень не існує. Які Ваші перші кроки до успіху.

Нормативні документи

Документи з організації та змісту роботи шкільної бібліотеки

·         нормативні,

·         директивні,

·         рекомендаційні

Показники роботи шкільної бібліотеки

·         звіти

·         таблиці

·         графіки, діаграми

Досягнення читачів

·         список учасників і переможців конкурсів, марафонів, веб-квестів та інших заходів для читачів

·         список учасників і переможців конкурсів, марафонів, Інтернет-вікторин та інших заходів школярів, в підготовці яких безпосередню участь брали бібліотекарі

·         перелік творчих робіт читачів

Творчі роботи читачів

·         доповіді, реферати, навчально-дослідні проекти

·         малюнки, фото (схеми) макетів (моделей)

·         авторські вірші, оповідання, статті

·         електронні продукти, фотомонтажі, відео-аудіозапису

Досягнення бібліотекаря

·         список проведених семінарів, відкритих бібліотечних уроків, майстер-класів

·         результати участі в професійних і творчих бібліотечних заходах

·         тема самоосвіти, список літератури, яку вивчала за темою, звіт за темою

·         перелік публікацій

·         розгорнутий план дослідницької роботи

·         перелік інформаційно-комунікаційних технологій, які використовує в професійній діяльності, технологій навчання дітей з проблемами розвитку

·         список авторських програм і науково-дослідних проектів

Методична скарбничка

·         авторські розробки (сценарії, конспекти, розгорнуті плани, слайди), бібліотечних уроків, позакласних і виховних заходів

·         розгорнуті плани проведених бібліотекарем семінарів, «круглих столів», майстер-класів

·         методичні рекомендації, публікації, доповіді, статті

·         авторські програми гуртків, факультативів і навчально-дослідних проектів

·         електронні продукти, фото-відео-аудіозапису

Оцінка діяльності, самооцінка

Примітка:

·         авторам слід уникати непотрібних матеріалів, що не мають інформаційну значимість;

·         в кожному з розділів портфоліо рекомендується робити посилання на копії необхідних документів (свідоцтва, сертифікати, дипломи, посвідчення, грамоти, тощо).

Додатки


Електронне портфоліо


Електронне портфоліо - форма подання діяльності працівника шкільної бібліотеки, виконана за допомогою будь-якої комп'ютерної програми: PowerPoint, Publisher, Dreamweaver або будь-яких конструкторів сайтів.

Вчимося технології "Портфоліо"

·         Виртуальное портфолио библиотекаря/Кубрак Наталья : мастерская // Wiki.SibiriaDa : портал. - Режим доступа: http://wiki-sibiriada.ru/index.php?title=Виртуальное_портфолио_библиотекаря/Кубрак_Наталья

·         Создание портфолио педагога-библиотекаря : занятие 1 // ИКТ в школьной библиотеке : блог. – Режим доступа: http://ikt-biblio147.blogspot.ru/p/blog-page_16.html

Що можна почитати про портфоліо бібліотекаря

Статті

·         Загашев, И. Новые технологии в школьной библиотеке : лекция 3 / Игорь Загашев // Библиотека в школе. – 2004. – № 19. – С. 53–54. – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lib.1september.ru/article.php?ID=200401915

·         Колодина, Н. Мониторинг профессиональной успешности школьных библиотекарей / Наталья Колодина // Библиотека в школе. – 2007. - № 22. – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lib.1september.ru/articlef.php?ID=200702215

·         Макарова, Е. Портфолио как он есть / Елена Макарова // Библиотека в школе. – 2006. – № 6. – С. 12–14. – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lib.1september.ru/2006/06/5.htm

·         Несколько идей для библиотечного веб-портфолио [Электронный ресурс] / Марина Орешко // Роза ветров.Север : блог. – Режим доступа: http://murmansk-nordika.blogspot.ru/2014/07/14_26.html

·         Новикова, Т. Построение различных моделей портфолио / Т. Новикова, А. Прученков, М. Пинская // Методист. – 2005. – № 3. – С. 39–43. – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://sites.google.com/site/kniznaapolkavmk/novikova-t-g-postroenie-razlicnyh-modelej-portfolio

·         Остренко, М. Технология "Учебный портфель" в образовательном процессе / М. Остренко // Библиотека в школе. – 2003. – № 16. – С. 10–15. – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://lib.1september.ru/article.php?ID=200301601#5

·         Портфолио сельского библиотекаря [Электронный ресурс] // Костенеевская сельская библиотека : сайт. - Режим доступа: http://kosteneevobiblioteka.fo.ru/blog/1422_Общие/313950_Портфолио_сельского_библиотекаря

·         Рязанцева, Л. М. Портфолио как технология оценки профессионализма работника культуры [Электронный ресурс] / Л. М. Рязанцева. - Режим доступа: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=58&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiowYqqmsPOAhVrIcAKHWi2BRQ4MhAWCD4wBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bgunb.ru%2Fbgunb%2Fbiblonline%2Fresource%2Finfo_kopilka%2Fbibl_policy%2Fprof_razv_bibl%2Fportfolio.doc&usg=AFQjCNH1q6WjWJG5p_-t713Ph9Tw54N6JA&sig2=FQ8vvQ8Uq74M5NhB3iFMfA

·         Седых, Т. Портфолио как форма оценивания деятельности школьного библиотекаря / Татьяна Седых, Галина Максимова // Библиотека в школе. – 2007. - № 22. – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lib.1september.ru/articlef.php?ID=200702216

·         Электронное портфолио школьного библиотекаря: для чего оно? Из опыта работы библиотекаря : выступление-презентация / Зангизорян Ш. С. - Режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/238119/

Методичні рекомендації

·         Методические рекомендации по составлению / Гончарова Р. А., Кащенко Н. Н., Лещенко И. В., Морейнис Ю. А., Платонова И. И., Тюгашева Н. С. // Библиотека в школе. – 2008. - № 2. – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://lib.1september.ru/article.php?ID=200800212

·         Методические рекомендации по составлению / Гончарова Р. А., Кащенко Н. Н., Лещенко И. В., Морейнис Ю. А., Платонова И. И., Тюгашева Н. С. // Библиотека в школе. – 2008. - № 4. – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://lib.1september.ru/article.php?ID=200800421

·         Портфолио [Электронный ресурс] : методические рекомендации по организации / МБУ "ЦБС г. Белово" ; сост. Е. Г. Хромова, Л. Н. Свистунова. – Белово, 2012. – 32 с. - Режим доступу: http://www.calameo.com/read/000447202bf6dc3e58afd77

·         Портфолио [Электронный ресурс] : рекомендации по составлению / МБУК г.о. Самара "Самарская МИБС" ; ЦГБ им. Н. К. Крупской. - Режим доступу: http://www.smibs.ru/media/filer/2015/12/11/portfolio-rekomendatsii-po-sostavleniyu.pdf

·         Портфолио библиотекаря [Электронный ресурс] / Огнева Ирина // Библиомания : блог. - Режим доступа: http://bibliomaniya.blogspot.ru/2010/06/blog-post_10.html

·         Портфолио как технология оценки профессионализма работника библиотеки [Электронный ресурс] : методическая консультация / МБУК "ЦМБ". - Режим доступу: http://www.myshared.ru/slide/906037/

·         Портфолио как технология оценки профессионализма работника библиотеки [Электронный ресурс] : методические рекомендации по составлению портфолио библиотекаря / ВМУК "ЦСГБ". - Волгоград, 2010. – Режим доступу: http://do.gendocs.ru/docs/index-252911.html

·         Портфолио методиста. Авторские проекты и методики : методические материалы / ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», Отдел координации деятельности библиотек области ; сост. О. В. Акинфиева ; ред. А. О. Тимофеева ; гл. ред. В. И. Павлова. – Псков, 2014. – 48 с. –Режим доступу: http://www.calameo.com/read/0008319872c8991eb72ac

·         Портфоліо шкільного бібліотекаря [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / Г. В. Симоненко. - Режим доступу: http://www.docme.ru/doc/124020/portfol%D1%96o-shk%D1%96l._nogo-b%D1%96bl%D1%96otekarya

·         Професійні хитрощі бібліотечного. Портфоліо [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / ЦРБ ім. П. Тичини. - К., 2014. - Режим доступу: http://www.calameo.com/read/0022489680d5e14405077

·         Портфоліо Г. В. Симоненко в програмі Microsoft Office PowerPoint

·         Портфоліо бібліотекаря НВК № 9 м. Хмельницького на YouTube

·         Портфолио М.Орешко в ВикиСибириаде

·         Портфолио Е. Н. Ястребцевой в ВикиСибириаде

·         Портфолио Платоновой И. И. в ОмскВики

·         Портфоліо Н. Панасенко в блозі

·         Портфоліо О. Сергєєвої з використанням uPortfolio

·         Портфоліо учителя російської мови та літератури Лукьяненко Ю. В. на сайті

·         БiблiоТека-New. Тематичне портфолio шкiльного бiблiотекаря Немашкало Л.М. (ЕЗОШ І-ІІІ ст. №7) в блозі

·         Моя країна – Україна. Тематичне портфоліо бібліотекаря Токмацької ЗОШ № 5 Симоненко Г.В. в блозі

·         Сайт педагога-библиотекаря Малышенковой Людмилы Борисовны

Сервіси

·         10 сайтов для создания портфолио онлайн

·         uPortfolio Бесплатный конструктор электронного портфолио учителя и ученика http://uportfolio.ru/

·         Mind42

·         Linkedin

·         Kartatalanta

·         ResumUp

·         Vizualize.me

Інструкції до сервісів

·         Інструкція Mind42 / Александр Маврин

·         Велике керівництво з використання Linkedin

·         Про сервіс Kartatalanta

·         Інструкція до ResumUp

 Матеріал з сайту "ЗАПОВІКІ"

Comments