Dödsstraffet - ett försvar 


Dödsstraffet - ett försvar

Av David Anderson 

Denna bok lades ut på internet år 2000, en större revidering gjordes februari 2008.

English

 Kapitel 1 

Inledning

 

Kapitel 2 

Argument för dödsstraff 

 

Kapitel 3 

Svar på argument mot dödsstraff 

 

Kapitel 4 

Blandade inlägg 

 

Kapitel 5 

Dödsstraff och Bibeln 

 

Appendix I 

"Rätten till liv" och dödsstraff 

Appendix II 

Reformerad kriminalpolitik 


 

Bureau of Justice ger fakta kring dödsstraffet i USA.

 Enligt en Sifo undersökning år 2002 var 47% av svenskarna mellan 30-49 år för dödsstraff. Läs mer i Kap 1 om detta. 

En mycket kort sammanfattning av bokens argument för dödsstraff kan läsas här


E-post: yesdeathpenalty+gmail.com 

Byt ut + mot @

(tyvärr har jag ej tid att svara elever som gör skolarbeten)