PPT2Pic - Chuyển các Slide của PowerPoint thành các bức ảnh

Trang chủ

 Tên: PPT2Pic
Chức năng: Chuyển các Slide của file PowerPoint thành các bức ảnh cực nhanh gọn :-D , hổ trợ 4 định dạng ảnh khác nhau.
Yêu cầu: Máy có cài đặt PowerPoint

PPT2Pic.rar [12.68 KB]