Auto Change Wall - Tự thay đổi hình nền khi khởi động mỗi lần khởi động máy

Trang chủ 

Tên phần mềm: Auto Change Wall
Chức năng: Tự động thay đổi hình nền mỗi khi khởi động máy.
Cách sử dụng: Chương trình này sử dụng rất đơn giản:
1 - Chép file thực thi của chương trình vào thư mục chứa hình ảnh cần thay đổi làm hình nền.
2 - Chạy chương trình lần đầu tiên, nó sẽ hiện bảng thông báo cách sử dụng và các thông tin về điều kiện để chạy chương trình.
3 - Tạo shortcut cho file thực thi tại thư mục Startup (C:\Documents and Settings\T7\Start Menu\Programs)
4 - Thử khởi động lại máy và hưởng kết quả

  Auto Change Wall.rar [5.56 KB]