העליה הראשונה מקוצ'ין

יעקב חי דקל היה ממייסדי ומיוזמי העליה הראשונה מקוצ'ין


 עורך האתר יהונתן דקל

תאריך העליה הראשונה מקוצ'ין הוא  טז בטבת התש"י  5 לינואר 1950

יעקב חי דקל היה ממייסדי ומיוזמי העליה הראשונה מקוצ'ין

וכן שני אחיו משה ובנימין דקל שעלו עמו וכן אשתו פנינה דקל ובתו מרים דקל

לאחר מכן נולד הילד הקוצ'יני הראשון בישראל ושמו אליהו חרות דקל בן ליעקב ופנינה דקל

רקע העלייה הראשונה

תמונה של העליה הראשונה מקוצ'ין 

לישראליס1  2יעקב חי דקל  3אליהו קדוויל  4משה דקל  5אליהו מאיר  6ניסים מבית עוזיאל    7יחזקאל -משחר    8רחמים חי בן דוד מנחם     

    בנימין 9 דקל      10מנחם מאיר מרחובות בן דוד רחמים  11אברהם חי בן דוד מנחם  12פנינה דקל  13מרים צביה דקל

אמא 14של רבקה או אליהו מאיר    15רבקה אשת אליהו מאיר   16 17בנות של רבקה      18מכבי בן אליהו ורבקה מאיר