Welsh Days and Months

Diwrnod
 
Day
Dydd Llun
 
Monday
Dydd Mawrth
 
Tuesday
Dydd Mercher
 
Wednesday
Dydd Iau
 
Thursday
Dydd Gwener
 
Friday
Dydd Sadwrn
 
Saturday
Dydd Sul
 
Sunday

Mis

Month

Ionawr

January

Chwefror

February

Mawrth

March

Ebrill

April

Mai

May

Mehefin

June

Gorffennaf

July

Awst

August

Medi

September

Hydref

October

Tachwedd

November

Rhagfyr

December

Tymor

Season

Gwanwyn

Spring

Haf

Summer

Hydref

Autumn

Gaeaf

Winter

Rhif / Number

1 = un

2 = dau (m) / dwy (f)

3 = tri (m) / tair (f)

4 = pedwar (m) / pedair (f)

5 = pump

6 = chwech

7 = saith

8 = wyth

9 = naw

10 = deg

11 = un deg un

12 = un deg dau

13 = un deg tri

14 = un deg pedwar

15 = un deg pump

16 = un deg chwech

17 = un deg saith

18 = un deg wyth

19 = un deg naw

20 = dau ddeg

21 = dau ddeg un

22 = dau ddeg dau

23 = dau ddeg tri

24 = dau ddeg pedwar

25 = dau ddeg pump

26 = dau ddeg chwech

27 = dau ddeg saith

28 = dau ddeg wyth

29 = dau ddeg naw

30 = tri deg

31 = tri deg un

Comments