Aku dan sahabatku


Yanti paijah dengan Listi Paitun 

 

Apakah Kau Lupa cinta menumbuhkan  keberanian, apakah kau ingat persahabatan menumbuhkan persaudaraan.....

Sahabat keu selalu memebri  motivasi untukku selalu tegar dlam hidup....., bukanya hanya itu kau selalu  memopang manakala kaki lemah dalam berpijak, saling mengingatkan manakala ada yang menyimpang.

Matahari sudah trbit sepenggalan. Biduk itu telah di kayuh k etengah lautan, minggalkan pantai kenangan semalam. Melaju menuju dermaga harpan. Begitulah . kau selalu memberiku dukungan......

Trima kasih.... dan I love you.........

 

                 serbabu dalam asa