خانه

قال الصادق (ع):

مَن اَکرَم فَقيها مُسلِماً لَقی الله یَوم القيامَهِ وَ هُوَ عَنهُ راض.

وَ مَن اهان فَقيها مُسلماً لَقی الله یَومَ القيامَهِ وَ هُوَ عَلَيهِ غَضبان.

حضرت امام صادق (ع) فرمودند: «هرکس به فقيهِ مسلمان احترام نمايد، خداوند در روز قيامت، از او راضی خواهد بود. و هرکس به فقيهِ مسلمان بی‌احترامی نمايد، خداوند را روز قيامت، هنگامی ملاقات می‌نمايد که از او غضبناک می‌باشد.»


دسترسی سریع