Udruga mladih antifašista


Čudno, koliko je taj pojam – "sloboda" jednostavan, a sadržajan, neopisivih dimenzija, a kako, ipak, sam po sebi, nedovoljno govori da je ponikao kao cvijet iz mora ljudske krvi iz kojeg je jedino i mogao da se probije. Kad bi sloboda mogla da piše svoju biografiju, ne od pamtivijeka, nego i za samo kraći period, nastao bi beskonačno dug roman, nikad dovršen, kao što se i ona sama traži u svom savršenstvu čiji  je glavni junak narod oličen u onome što ona znači i kome ona pripada.

Naša udruga je osnovana sa ciljem promicanja antifašističkih vrijednosti a to su prije svega borba za mir, toleranciju, jednakost i za suživot svih građana republike Hrvatske.

 

Mi smo antifašisti 21. stoljeća čija je zadaća čuvanje tekovina Narodnooslobodilačke borbe ali i nastavljanje borbe protiv nacionalizma i fašizma u bilo kojem njegovom obliku. Naš cilj je okrenuti se budućnosti ali bez zaboravljanja naše povijesti. A onaj tko nije naučio povijest ponavlja je. Isto tako osuđujemo svaki zločin počinjen u ime bilo kojeg sistema no zna se da oni koji su ga počinili imaju ime i prezime pa trebaju i za njega odgovarati.

 

Naši zadaci su bazirani na obilježavanje obljetnica vezanih uz Narodnooslobodilački rat ali i  uz Domovinski rat, zatim uz organiziranje tribina, radionica,  promocije knjiga i slično.

 

Mi smo prije svega nestranačka udruga a dobrodošli su svi mladi bez obzira na nacionalnu, vjersku, rasnu, stranačku ili bilo koju drugu pripadnost pod uvjetom da rade u skladu sa programom i statutom udruge.

PROGRAMSKA DEKLARACIJA

  • Širenje i jačanje antifašističkih ideja i nazora organiziranjem manifestacija te informiranjem građanstva, posebice mladih;
  • Suprotstavljanje svim pojavnim oblicima fašizma, ekstremnog nacionalizma, rasne, vjerske, spolne i dobne diskriminacije, te svih oblika nasilja, terorizma i netolerancije prema različitim skupinama, udrugama, organizacijama i pojedincima, kao i zalaganje za istinsko i pravično tumačenje cjelovite hrvatske povijesti;
  • Zalaganje za pravnu i socijalnu državu i jednakost svih ljudi pred zakonima i Ustavom RH;
  • Rad na osnivanju ogranaka – podružnica
  • Organiziranje sekcija u sklopu Udruge mladih antifašista radi zadovoljenja interesa članova (kao: glazbena, likovna, informatička, sportska, literarna...). Sekcije će sudjelovati u svakodnevnom radu Udruge mladih antifašista, te u različitim manifestacijama koje bi organizirali Udruga mladih antifašista, SABA RH, ZUABNOR ili neka druga udruga, organizacija ili udruženje s kojim postoji suradnja;
  • Suradnja sa srodnim organizacijama i udruženjima u Hrvatskoj i u svijetu, a koje se također zalažu za jačanje ljudskih prava, pravnu državu, slobodu, demokraciju, toleranciju, nenasilje i zaštitu okoliša;
  • Sudjelovanje u obilježavanju događaja, ličnosti i važnijih datuma iz NOB-e naroda Hrvatske od 1941.-1945. godine i Domovinskog rata od 1991-1995., kao i provođenje Programa SABA RH.

 

 Zagreb, 08. lipnja 2007.