MÚSICA A L'ESO

Música al XXV Olimpíada


La música és omnipresent a la nostra societat actual.

La música ha estat present en les societats de tots els temps.

Quina música escoltem?

Quina música escolten altres societats contemporànies?

Quina música s’ha escoltat en altres temps?