Písmo

Motto:

Počítačové písmo se od písma předchozích staletí zásadně liší. Zejména tím, že nemá materiální podstatu, neboť je pouhým matematickým zápisem, řetězcem jedniček a nul. Zmizely drobné rozdíly mezi jednotlivými literami, každý znak v celém textu je identický. Písmo ztratilo náhodné chybičky v kresbě, patinu, která činila tištěné texty lidštějšími a přívětivějšími, než chladné a dokonalé otisky počítačového písma.
[Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie, s.41]

Font

Pod pojmem font rozumíme "tvar" jednotlivých písmen.
Různé tvary písmen – fonty jsou grafická díla a jsou obvykle patentově chráněné. S textovými editory se dodávají některé fonty, pokud chceme používat jiné, musíme si je obvykle koupit.

Patkové fonty (serif)

Nožičky písmen patkových fontů jsou zakončeny malou vodorovnou čárkou. U souvislých textů tyto "čárky" vytvářejí optický vjem linky, a proto se texty psané patkovými fonty dobře čtou. Patkové fonty se tudíž používají u dlouhých textů – knihy, noviny a pod.
Nejpoužívanější patkový font ve Wordu je Times New Roman. K patkovým fontům patří také Courier.
Serif = patka písmene

Bezpatkové fonty (sans serif)

Nožičky písmen nemají patičku. Obecně platí, že tato písma jsou pěknější, než písma patková, ale oči se při čtení dříve unaví, proto se tato písma používají u kratších textů, kde nám záleží na úpravě - dopisy, žádosti, ...
Nejpoužívanější bezpatkový font ve Wordu je Arial.
sans serif = bez patky.

Neproporcionální fonty

U psacích strojů musely být všechna písmena stejně široká, protože při jednom úhozu se válec posunul vždy o sejnou vzdálenost. Fonty, které mají všechna písmena stejně široká se nazývají neproporcionální. Je samozřejmě obtížné zařídit, aby písmena jako je i nebo m byla stejně široká. Tento problém se řeší patičkami u nožiček písmen, které tak vymezují šířku písmene.
Neproporcionální fonty musí být tedy patkové.
Neproporcionálním (patkovým) fontem je Courier. Tento font se používá většinou u psacích strojů, při psaní ve Wordu jej použijeme tehdy, jestliže uvádíme např. výpis nějakého chybového hlášení nebo zdrojový kód programu v nějakém programovacím jazyku.

Proporcionální fonty

U těchto fontů se šířka písmene řídí jeho tvarem. Písmeno i je tedy užší než např. písmeno m nebo o a pod. Naprostá většina fontů ve Wordu je proporcionální. Platí to i o nejpoužívanějších fontech Times New Roman nebo Arial.

Velikost

Velikost písma se udává v bodech. Standardní velikost písma je 10 nebo 12. Pokud píšeme dopis nebo nějaký důležitý dokument používáme velikost 12.

Řez

Řezem písmene rozumíme, zda je zobrazeno normálně, tučně (Bold), kurzívou (Italic), podtrženému písmu (Underline) se snažíme vyhnout.
Řez se používá pro zvýraznění textu. Běžně se používá kurzíva (noviny, beletrie), jen v učebnicích se používá tučné písmo.
Comments