Trang chủ‎ > ‎Máy vi tính‎ > ‎Thủ thuật PC‎ > ‎

019. Cố định một hàng hay cột khi cuộn trang trong Excel

   Trong Excel 2007, nhấp chuột vào ô phía dưới ô sẽ cố định. Vào View > Freeze Panes, nếu cố định hàng thì chọn Freeze Top Row, cố định cột thì chọn Freeze Top Column. Không cố định nữa thì chọn Unfreeze Panes

   Trong Excel 2003, vào Windows > Freeze Panes. Các bước khác tương tự Excel 2007

Comments