Kế toán - Tài chính

Tài liệu kế toán

 Kế toán
ĉ AccountingDictionary.doc
Xem Tải xuống
Từ điển chuyên ngành kế toán Anh-Anh  619k v. 2 03:22 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ HuongdanlamketoanbangExcel.doc
Xem Tải xuống
Hướng dấn thiết kế hệ thống TK kế toán bằng Excel  116k v. 2 03:22 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ KetoanthueTNDN.doc
Xem Tải xuống
Hướng dẫn làm kế toán thuế Thu nhập Doanh nghiệp  39k v. 2 03:22 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
Ĉ KTEXCEL.xls
Xem Tải xuống
Kế toán bằng Excel  4619k v. 2 03:22 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ċ
Quyetdinh15.doc
Tải xuống
Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp   1605k v. 3 01:51 12-06-2009 Xuan Hoang Nguyen
ċ
Quyetdinh48.doc
Tải xuống
Về việc ban hành Chế độ Kế toán DN nhỏ và vừa  1288k v. 3 01:51 12-06-2009 Xuan Hoang Nguyen
 Luật
ĉ Boluatlaodong.doc
Xem Tải xuống
Bộ luật lao động  279k v. 2 03:19 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ċ
LuatDN2005.doc
Tải xuống
Luật doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005  476k v. 2 03:19 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ Luatso07-2003-QH11vethueGTGT.doc
Xem Tải xuống
  63k v. 2 03:19 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ Luatso57-2005-QH11vethueTTDBvathueGTGT.doc
Xem Tải xuống
  62k v. 2 03:19 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ċ
Luatso57-L-CTNvethueGTGT.rtf
Tải xuống
  57k v. 2 03:19 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
Ċ LuatthueGTGTso13-2008.pdf
Xem Tải xuống
  105k v. 2 03:19 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
Ċ LuatthueTNDNso14-2008.pdf
Xem Tải xuống
  104k v. 2 03:19 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ LuậtthuếGiátrịgiatăngcủaQuốchộikhóaXII.doc
Xem Tải xuống
  72k v. 2 03:19 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
 Nghị định
ĉ Nghidinh148-2004-ND-CPvethueGTGT.doc
Xem Tải xuống
  33k v. 2 03:20 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ Nghidinh156-2005-ND-CPvethueTTDBvathueGTGT.DOC
Xem Tải xuống
  32k v. 2 03:20 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ Nghidinh158-2003-ND-CPvethueGTGT.doc
Xem Tải xuống
  138k v. 2 03:20 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ċ
Nghịđịnhsố89-2002-CP.doc
Tải xuống
Quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.   74k v. 2 03:20 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
 Thông tư
ĉ Thongtu115-2005-TT-BTCvethueTTDBvathueGTGT.doc
Xem Tải xuống
  148k v. 2 03:21 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ Thongtu120-2003-TT-BTCvethueGTGT.doc
Xem Tải xuống
  1306k v. 2 03:21 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ Thongtu127-2004-TT-BTCvethueGTGT.doc
Xem Tải xuống
  516k v. 2 03:21 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ Thongtu84-2004-TT-BTCvethueGTGT.doc
Xem Tải xuống
  492k v. 2 03:21 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ċ
Thôngtưsố1202002TT-BTC.doc
Tải xuống
Thông t­ư H­ướng dẫn thi hành Nghị định số: 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dung, quản lý hoá đơn   554k v. 2 03:21 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
 Tài liệu khác
ċ
Maumuavao-Banra.rar
Tải xuống
Mẫu "Mua vào - Bán ra" dạng *.xls dùng để add dữ liệu kê khai thuế từ file Excel vào phần mềm HTKK   101k v. 2 03:22 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen
ĉ Quyđịnhvềxửlýviphạmphápluậtvềthuế.doc
Xem Tải xuống
  200k v. 2 03:22 22-05-2009 Xuan Hoang Nguyen