- ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΙΑ

ἐπισκόπου Αὐγουστίνου ΚαντιώτουἘπιτομὴ κηρυγματικῶν διδαγμάτων τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Φλωρίνης. 


Ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 127, τιμ. 4,00.


Πληροφορίες στὸν ἐκδότη (τηλ. 2310-212659) στὴν «Ἔλαφο» Φλωρίνης (τηλ. 23850-28868) καὶ στὴν Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας.Comments