- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Μιὰ δροσιὰἈθήνα 21/1/2016

Σεβαστοί μας ἀδελφοί,

Τὴν εὐχή σας. Σᾶς εὔχομαι ὑγεία καὶ κάθε εὐλογία γιὰ τὸ 2016. Ὅταν ὑπάρχετε ἐσεῖς παίρνουμε κ᾽ἐμεῖς κάποια ἐλπίδα ἀκουμπώντας τὸ δάκρυ μας καὶ τὸν πόνο μας πιστεύοντας ὅτι ὁ Κύριος καὶ ἡ Παναγία μας θὰ ἀκούσουν τὶς προσευχές σας γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς.

Σᾶς στέλνω τὴν ἀνανέωση γιὰ τὸ 2016.

Ἡ «Χριστιανικὴ Σπίθα» εἶναι μιὰ δροσιὰ στὴν ψυχή μας καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμε γι᾽ αὐτό.

Μὲ σεβασμὸ

Μάχη Κορίκη

Σᾶς ζητῶ συγγνώμη, γιατὶ δὲν ξέρω τὸ τυπικὸ γιὰ ἐπιστολὴ πρὸς ἐσᾶς. 


―――⃟――― 


Γιὰ τὸ «σύμφωνο συμβίωσης»Ἀθῆναι 21-2-2016

Εἶναι ἡρωϊκὸς ὁ ἀγώνας τοῦ σεβ. Μητροπολίτου Ἱερεμία.

Μὲ συγκίνηση ἀναπολῶ τὰ κηρύγματά του στὴν Παλ. Διαθήκη –ὡς λαϊκοῦ– στὴν Ζωοδ. Πηγῆς 44, ἀπὸ τὸ κατηχητικὸ Κολωνοῦ ποὺ ἐρχόμαστε τότε.

Πολλὰ θὰ συμβοῦν στὶς «ἔσχατες ἡμέρες».

Μόνο μιὰ διόρθωση· ὁ βουλευτὴς τῆς ἐπαρχίας Κ. Βλάσης, γιατρός, ὅπως διάβασα στὸν Ἀθηναϊκὸ τύπο, τὸ ἐπαίσχυντο ἄρθρο τὸ καταψήφισε.

Πρέπει νὰ τονισθῆ ἡ ἐνέργειά του. Προσωπικὰ δὲν ψηφίζω στὴν Ἀρκαδία, ἀλλὰ γνωρίζω τὸν πρ. δήμαρχο Μεγαλοπόλεως Π. Μπούρα, γιατρὸ ἐπίσης, συμμαθητή μου στὸ Α΄ Γυμνάσιο, ἄριστο μαθητὴ καὶ στὸ ἦθος, ἀπὸ τὸν ὁποῖον γνωρίζω τὸν Κ. Βλάση, καὶ ὀφείλω νὰ τὸ ἀναφέρω.

Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν φιλοξενία.

Μὲ τιμὴ

Κ. Παπακωνσταντίνου, Ἀθήνα
Comments