- ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τοὺς μῆνες Μάιο καὶ Ἰούνιο 2015 τὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἱ. μονὴ Ἁγ. Αὐγουστίνου Φλωρίνης ἐπισκέφθηκαν: 

- Τὸ Σάββατο 16-5-2015 ὁ ἀρχιμ. Μιχαὴλ Σαντοριναῖος ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, τῆς ἀδελφότητος θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», ἐπὶ κεφαλῆς 100 περίπου συνεργατῶν καὶ μελῶν τῶν κύκλων μελέτης ἁγίας Γραφῆς, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο.

- Τὴν ἴδια ἡμέρα κυρίες κύκλων μελέτης ἁγίας Γραφῆς ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὶς δδ. Εὐγενία Χωματᾶ καὶ Εὐγενία Σωτηριάδου.

- Τὴν ἴδια ἡμέρα ἐπίσης προσκυνηταὶ ἀπὸ τὴν Βέροια μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν δ. Εὐανθία Σπανοῦ.

- Τὴν Τρίτη 19-5-2015 ὁ αἰδ. Ἀθανάσιος Σταμάτης, ἐφημέριος Γαλήνης τῆς ἱ. μητροπόλεως Λαρίσσης, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο.

- Τὴν Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως 21-5-2015 ὁ γ. Σεραφεὶμ Badalã ἀπὸ τὴν῾Ρουμανία, πνευματικὸς τῆς ἐκεῖ ἱ. μονῆς Τιμίου Σταυροῦ, ἐπὶ κεφαλῆς ἀδελφῶν. 


21-5-2015: ὁ γέρ. Σεραφεὶμ μὲ τὶς μοναχὲς ἀπὸ τὴν ῾Ρουμανία

- Τὸ Σαββάτο 23-5-2015 οἱ αἰδεσιμώτατοι Βασίλειος Χρίτσκου ἐφημέριος τοῦ ἱ. ν. Ἁγ. Τριάδος Κερκίνης καὶ Κωνσταντῖνος Καρυπίδης ἐφημέριος τῆς ἱ. μονῆς Παναγίας Γουμερᾶς Σιντικῆς τῆς ἱ. μητροπόλεως Σιδηροκάστρου ἐπὶ κεφαλῆς προσκυνητῶν.

- Τὴν Κυριακὴ 24-5-2015 ἡ κ. Εἰρήνη Καππα ῆ ἐπὶ κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.

- Τὴν Δευτέρα 25-5-2015 ὁ γ. Γαβριὴλ τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Κυριακῆς Κερκύρας ἐπὶ κεφαλῆς μελῶν τῆς συνοδείας του, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν γ. Μάξιμο Καραβᾶ ἡγούμενο τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου - Ἑορδαίας.

- Τὴν Τρίτη 26-5-2015 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Στέγη Παιδιῶν «Ἅγιος Στυλιανός» Κοζάνης μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν κ. Μαγδαληνὴ Παπαδοπούλου.

- Τὴν ἴδια ἡμέρα ὁ αἰδ. Ἀλέξανδρος Καρακάσης, ἐφημέριος τοῦ ἱ. ν. Ἁγ. Πάντων Ξηροκρήνης τῆς ἱ. μητροπόλεως Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως - Θεσσαλονίκης, ἐπὶ κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.

- Τὴν ἴδια ἡμέρα ἐπίσης ὁ αἰδ. Χαράλαμπος Ἀναστασιάδης ἀπὸ τὴν Δράμα, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο.

- Τὴν Πέμπτη 28-5-2015 ὁ ἀρχιμ. Νικόλαος Ἀλεξίου, ἐφημέριος τοῦ ἱ. ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἐράτυρας τῆς ἱ. μητροπόλεως Σισανίου & Σιατίστης, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο.

- Τὴν Τετάρτη 3-6-2015 οἱ ἀρχιμ. π. Κλαύδιος Καλαρᾶς, ἐφημέριος τοῦ ἱ. ν. Μεταμορφώσεως Κιάτου τῆς ἱ. μητροπόλεως Κορίνθου, καὶ Χριστόδουλος Σαμαρᾶς, ἐφημέριος τοῦ ἱ. ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας τῆς ἱ. μητροπόλεως Γλυφάδας, ἐπὶ κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.

- Τὴν Πέμπτη 4-6-2015 ἡ πρεσβ. Καλλιόπη Καραφύλλη - Κοντοῦ ἐπὶ κεφαλῆς προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Κοζάνη.

- Τὴν Κυριακὴ 14-6-2015, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Αὐγουστίνου, τὸ ἀπόγευμα ὁ σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε καὶ μίλησε κατὰ τὸν πανηγυρικὸ ἑσπερινὸ στὴν ἑορτάζουσα μονή, ἐτέλεσε καὶ τρισάγιο στὸν τάφο.

- Τὴν Τρίτη 16-6-2015 ὁ αἰδ. Θεόφιλος Φραγκουλίδης, ἐφημέριος τοῦ ἱ. ν. Ἁγ. Σκέπης Πτολεμαΐδος, συνοδεύων τὰ παιδιὰ τοῦ κατώτερου κατηχητικοῦ σχολείου τῆς ἐνορίας του.

- Τὴν ἴδια ἡμέρα ἡ διδασκάλισσα τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Μελίτης - Φλωρίνης κ. Ἑλένη Ἐλευθεριάδου-Κύρτσου μὲ τοὺς μαθητάς της τῆς ΣΤ΄ τάξεως. 


16-6-2015: ἡ κ. Ἐλευθεριάδου - Κύρτσου μὲ τοὺς μαθητάς της

- Τὴν Κυριακὴ 21-6-2015 ὅμιλος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Βέροια.

- Τὴν ἴδια ἡμέρα ὁ νεοεκλεγεὶς σεβ. μητροπολίτης Ν. Κρήνης & Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, μέχρι τώρα πρωτοσύγκελλος τῆς ἱ. μητροπόλεως Φλωρίνης, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο συνοδευόμενος καὶ ἀπὸ τὸν πρωτοσύγκελλο τῆς ἱ. μητροπόλεως Λεμεσοῦ ἀρχιμ. Ἰσαὰκ ἀπὸ τὴν Κύπρο.


21-6-2015: ὁ μητροπ. Ν. Κρήνης & Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος

- Τὴν ἴδια ἐπίσης ἡμέρα ἡ θεολόγος δ. Ἑλένη Βασιλείου μὲ παλαιὲς κατασκηνώτριες ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα.

- Τὸ Σαββάτο 27-6-2015 ὁ Σύλλογος Γυναικῶν Παπαγιάννη - Φλωρίνης.Ἔγγραφα - ἄρθρα 

Τὸν Μάιο καὶ Ἰούνιο 2015 ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς κείμενα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ ἔγιναν γι᾽ αὐτὸν τὰ ἀκόλουθα δημοσιεύματα.

Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερη Ὥρα» μὲ τίτλο «Προφητεία Καντιώτη γιὰ πεῖνα καὶ ἄδεια Ἀθήνα!» (φ. 29-4-2015, σ. 1-3).

1) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 733/Μάιος-Ἰούνιος 2015 φύλλο τῆς «Χρ. Σπίθας» μὲ τὰ ἄρθρα «Ἀντιγραφὴ τοῦ Χριστοῦ μὲ βοηθὸ τὸν Παῦλο», «Οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ δὲν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία ὅπως καὶ ἡ ἀλήθεια (σύντομη ἱστορία τοῦ Παπισμοῦ)» καὶ ἄλλα κείμενα.

2) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 10712/2-5-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1965), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2004) συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Μ. Ἀθανασίου μὲ θέμα «Ὑπακοὴ ἀλλὰ καὶ ἀντίστασις».

3) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1883/3-5-2015 φ. τοῦ φυλλαδίου «Κυριακὴ» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου μὲ θέμα «Σχολεῖο ἡ Ἐκκλησία».

4) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1884/5-5-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένες παλαιότερες ὁμιλίες του (τῶν ἐτῶν 1963 & 1975), ποὺ τώρα ἐκδίδονται συντεθειμένες καὶ συμπληρωμένες, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῆς μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης μὲ θέμα «Ἀριστοῦχος μαθήτρια».

5) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὁ ἀγαπῶν τολμᾷ» (φφ. 5 καὶ 6-5-2015, σ. 17).

6) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 9752/6-5-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1960), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2003) συντετμημένη ἐπὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου - Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς μὲ θέμα «Ἡ θαυμαστὴ διδαχή».

7) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Οἱ ἔρημοι – “Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω…” (Ἰω. 5,7)» (φφ. 7 καὶ 8-5-2015, σ. 17).

8) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1885/10-5-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος μὲ θέμα «Εἴμαστε Χριστιανοί;».

9) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ἥρωες ὑπομονῆς» (φφ. 12 καὶ 13-5-2015, σ. 17).

10) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Γιὰ μία ψυχή – “Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει” (Ἰω. 4,27)» (φφ. 14 καὶ 15-5-2015, σ. 17).

11) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1886/17-5-2015 πρωὶ φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ α΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης παλαιότερης ὁμιλίας του (τοῦ ἔτους 1963α΄), ποὺ τώρα ἐκδίδεται ἐλαφρὰ συντετμημένο, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ μὲ θέμα «Ὁ σεισμὸς τῶν Φιλίππων».

12) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1887/17-5-2015 ἑσπέρας φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ β΄ μέρος ἀπομαγνητοφωνημένης παλαιότερης ὁμιλίας του (τοῦ 1963β΄), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένο, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ μὲ θέμα «Δύο εἴδη σεισμῶν».

13) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ.«Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ποιός εἶναι εὐτυχής;» (φφ. 19 καὶ 20-5-2015, σ. 17).

14) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 8752/21-5-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦ 1960), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2002) συντετμημένη ἐπὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου - Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως μὲ θέμα «Τώρα ὁ δρόμος ἄνοιξε γιὰ τὸν οὐρανό».

15) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Ὑπομονή – “…Καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ” (Λουκ. 8,15)» (φφ. 21 καὶ 22-5-2015, σ. 17).

16) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «πατρὸς Αὐγουστίνου Μύρου, Ἡ ἀντίσταση τῆς ἀγάπης (3η ἔκδοση ἐπηυξημένη)» (φ. 22-5-2015, σ. 6).

17) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1888/24-5-2015 ἑσπέρας φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ τὸ α΄ μέρος τοῦ ἐπιλόγου τοῦ βιβλίου Ἐλευθέρα καὶ ζῶσα Ἐκκλησία, ἀπὸ τὸ Ὑπόμνημα πρὸς τὴν Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας (τοῦ ἔτους 1954), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένο καὶ ἐλαφρὰ συντετμημένο, μὲ θέμα «Χωρισμόν, σεβασμιώτατοι! (Α΄)».

18) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Θὰ ἑνωθῆ ποτὲ ἡ ἀνθρωπότης; – “…Ἵνα πάντες ἓν ὦσι” (Ἰω. 17,21)» (φφ. 26 καὶ 27-5-2015, σ. 17).

19) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Μεγάλοι αὐτοί, μικρὸς ὁ Χριστός!… – “Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος” (Ματθ. 10,37)» (φφ. 28 καὶ 29-5-2015, σ. 17).

20) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1889/31-5-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1988), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς μὲ θέμα «Ἔλα, Πνεῦμα ἅγιο!».

21) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ὁ ποταμὸς τοῦ Ἰεζεκιήλ» (φ. 164/Μάιος 2015, σ. 8).
 
22) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Περὶ εὐτυχίας – “Ἐάν τις διψᾷ…” (Ἰωάν. 7,37)» (φφ. 3 καὶ 4-6-2015, σ. 17).

23) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημ. τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Δικαιοσύνη τῶν ἐθνῶν – “Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως” (Λουκ. 6,31)» (φφ. 4 καὶ 5-6-2015, σ. 17).

24) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1890/7-6-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1964), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων μὲ θέμα «Οἱ ἅγιοι νικοῦν καὶ τὰ λιοντάρια».

25) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Νὰ ὁμολογοῦμε τὸν Χριστό – “Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς…” (Ματθ. 10,32)» (φφ. 10 καὶ 11-6-2015, σ. 17).

26) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 11782/11-6-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1989), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2005), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἀποστόλου Βαρθολομαίου μὲ θέμα «Ἕνας ἄδολος ἄνθρωπος».

27) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Πῶς πρέπει νὰ ζοῦμε; – “Εἶπεν ὁ Κύριος· Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως” (Λουκ. 6,31)» (φφ. 12 καὶ 16-6-2015, σ. 17).

28) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1891/14-6-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Β΄ Ματθαίου μὲ θέμα «Κριτήρια ἐκλογῆς τῶν ἀποστόλων».

29) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 7172/15-6-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του (τοῦ ἔτους 1971), ποὺ τώρα ἐπανεκδίδεται (2000), ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου μὲ θέμα «Ποῦ ἡ εὐτυχία; (κατὰ τὸν ἅγιο Αὐγουστῖνο)».

30) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Κριτήρια ἐκλογῆς τῶν ἀποστόλων» (φφ. 17 καὶ 18-6-2015, σ. 17).

31) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1892/21-6-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1964), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Γ΄ Ματθαίου μὲ θέμα «Κολυμπᾶμε στὴν ἀγάπη Του οἱ ἀχάριστοι».

32) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἡμερησία ἐφημερίδα τῆς Πτολεμαΐδος «Διαφάνεια» μὲ τίτλο «Θεία κλῆσις – “Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων” (Ματθ. 4,19)» (φφ. 22 καὶ 23-6-2015, σ. 17).

33) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1893/28-6-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ ἀπομαγνητοφωνημένη παλαιότερη ὁμιλία του (τοῦἔτους 1966), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου μὲ θέμα «Σύγχρονη δουλεία».

34) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1894/29-6-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερο ἄρθρο του (τοῦ ἔτους 1948), ποὺ τώρα ἐκδίδεται μεταγλωττισμένο καὶ ἐλαφρὰ συντετμημένο, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου μὲ θέμα «Ἡ φωνὴ τοῦ Παύλου πρὸς τὴν σύγχρονη Ἑλλάδα».

35) Τὸ ὑπ᾽ἀριθμ. 1895/30-6-2015 φ. τῆς «Κυριακῆς» μὲ παλαιότερη ὁμιλία (τοῦ 1963), ποὺ τώρα ἐκδίδεται συντετμημένη, ἐπὶ τῆς ἑορτῆς τῶν Δώδεκα ἀποστόλων μὲ θέμα «Ἀντιγραφὴ τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Παύλου». Ἀναδημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας».

36) Τὸ δημοσίευμα στὴν ἐφημερίδα «Παριανὴ Ἐνημέρωση» μὲ τίτλο «Ἡ ἀλχημεία τοῦ Θεοῦ» (φ. 165/Ἰούνιος 2015, σ. 10).Ἐκδόσεις – Μεταφράσεις⃟ Ἕνας ἀκόμη νέος μικρὸς τόμος (σελίδες 206) ἐκδόθηκε στὴ ῾Ρουμανία τὸ διάστημα αὐτὸ μὲ μεταφρασμένα ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ κηρύγματα ἢ ἄρθρα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου καὶ τὸν γενικὸ τίτλο «Nevorbeste pătrinele Augustin, mitropolitul de 104 ani», δηλαδὴ «Mᾶς ὁμιλεῖ ὁ π. Αὐγουστῖνος, ὁ μητροπολίτης τῶν 104 ἐτῶν». Volumul XX (τόμος 20ὸς –2015). Ἡ μετάφρασι στὴ ῥουμανικὴ γλῶσσα γίνεται ἀπὸ τὸν Valeriu Palos καὶ ἡ ἔκδοσις ἀπὸ τὸν οἶκο Metamorfosi (Μεταμόρφωσις).Ἐλήφθησαν 1. Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου, Πατρικὲς ὁδηγίες καὶ ἐμπειρικὲς ὑποθῆκες, γιὰ πνευματικὴ τελείωση, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσ/νίκη 2015, σσ. 127.

2. τοῦ ἰδίου, Διδασκαλία γιὰ τὴν Νοερὰ Προσευχή, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσ/νίκη 2015, σσ. 64.

3. ✝ἀρχιμ. Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου, Πατὴρ Ἰάκωβος Βαλοδῆμος –Ἕνας σύγχρονος ἅγιος (1870-1960), ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσ/νίκη [2015], σσ. 24.

4. ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κατερέλου, Σύγχρονα πνευματικὰ θέματα. 1. Κάρτα πολίτη-χάραγμα. 2. Μετανάστευσις. 3. Μεταμοσχεύσεις-ἐγκεφ. θάνατος. 4. Μεταπατερικὴ αἵρεσις, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσ/νίκη 2012, σσ. 16.

6. τοῦ ἰδίου, Περὶ μεταμοσχεύσεων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσ/νίκη 2013, σσ. 23.

8. τοῦ ἰδίου, Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία –Ἐκτρώσεις, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσ/νίκη 2013, σσ. 29.

9. τοῦ ἰδίου, Περὶ ψυχῆς, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσ/νίκη 2013, σσ. 24.

12.τοῦ ἰδίου, Περιστατικὰ καὶ συνεντεύξεις διὰ τοὺς γέροντας Παΐσιον καὶ Ἰσαὰκ τοὺς Ἁγιορείτας, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσ/νίκη 2014, σσ. 96.

13. τοῦ ἰδίου, Ἡ εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ ἐφαρμογή της – Γνῶμες Ἁγίων, Γέροντος Παϊσίου καὶ ἄλλων Γερόντων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσ/νίκη 2014, σσ. 149.

14. τοῦ ἰδίου, Ἡ ὑγιὴς καὶ ἡ νόθος πνευματικότης, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσ/νίκη 2015, σσ. 87.

15.μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου, √ Πρὸς τοὺς πολιτευομένους, √ Ἡ τραγῳδία ἑνὸς λαοῦ…, √ Οἱ Τριακόσιοι «Μοιραῖοι», ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 237.

18.Δημητρίου Π. Ρίζου δρος θεολ. - φιλολόγου, Ὁδοὶ Ζωῆς – Τὰ κατὰ Κυριακὴν ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσ/νίκη 2015, σσ. 32.

19. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Οἱ νεομάρτυρες τῆς Λαρίσης ἥρωες τῆς χριστιανικῆς πίστης καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀντίστασης, Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ 1ης καὶ 2ης Ἡμερίδας Λαρισαϊκῶν Ἁγιολογικῶν Σπουδῶν, ἐκδ. ἱ. μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Τυρνάβου, Λάρισα 2015, σσ. 10.

20. Χαραλάμπους Μπούσια ὑμνογράφου –Ἰωάννου Περβαινᾶ νομικοῦ, Ἅγιος Δημήτριος ὁ Λουμπαρδιάρης – Βίος, θαύματα, ἱστορικό, Παρακλητικὸς κανών, ἔκδ. τοῦ ὁμωνύμου ἱ. ναοῦ, Ἀθήνα 2013, σσ. 135.

21. Ἀλιπράντη Νίκου Χρ., Προσωπογραφικὸ λεξικὸ τῆς μεταβυζαντινῆς Πάρου, προλογικὸ σημείωμα Σεβ. Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου, Ἀθήνα 2015, σσ. 550.

22.Εἰς μνημόσυνον π. Γεωργίου Μύρου, ἐκδ. ἱ. μονῆς Ἁγ. Νεκταρίου Παλαιογρατσάνου, 2015, σσ. 30.
Comments