- Χίλιες ἐκκλησίες νά χτίσῃς, ἂν δὲν μπῇς μέσα δὲν σῴζεσαι

μουν στὸ λεωφορεῖο καὶ δίπλα μου καθόταν μία κυρία. Περνώντας ἔξω ἀπὸ ἕναν ἱερὸ ναὸ ἔκανα τὸ σταυρό μου. Παρακινούμενη ἀπὸ ἐμένα ἔκανε καὶ ἐκείνη κάτι σὰν σταυρὸ –γρήγορα - γρήγορα–, κάτι σὰν ἀνακάτεμα. Τῆς λέω·

–Αὐτὸν τὸν σταυρὸ ποὺ κάνεις δὲν τὸν φοβᾶται ὁ διάβολος· ἔτσι ὅπως τὸν κάνεις εἶνε σὰν νὰ κοροιδεύῃς.

Θίχτηκε τότε ἐκείνη καὶ λέει·

–Τί εἶνε αὐτὰ ποὺ λέτε; τὸ ξέρετε πὼς ἐγὼ εἶμαι πολὺ πιστὴ καὶ βοηθάω τὴν ἐκκλησία ὅσο μπορῶ;

Τῆς ἀπάντησα πὼς δὲν τὸ ἤξερα καὶ συνέχισα·

–Δηλαδὴ ἐκκλησιάζεστε, ἐξομολογεῖστε, κοινωνᾶτε, καὶ συμμετέχετε στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας;

–Δὲν ἐκκλησιάζομαι συχνά, μοῦ λέει, οὔτε συμμετέχω ἰδιαίτερα, ἀλλὰ βοηθάω ὅσο μπορῶ τὴν ἐκκλησία. Ἔχω δώσει ἕνα σωρὸ λεφτὰ γιὰ νὰ χτιστοῦν ἐκκλησίες, γιὰ νὰ ἐξοπλιστοῦν μὲ τὰ ἀπαραίτητα, γιὰ νὰ ἁγιογραφηθοῦν τόσοι ἅγιοι…

–Χίλιες ἐκκλησίες νὰ χτίσῃς, ἂν δὲν μπῇς μέσα δὲν σῴζεσαι, τῆς ἀπάντησα. Ἡ Ἐκκλησία, σὰν κιβωτὸς ποὺ εἶναι, τὸ ξέρεις πὼς πρέπει νὰ μπῇς μέσα γιὰ νὰ σωθῇς; Ξέρεις τί ἀπέγιναν αὐτοὶ ποὺ ἔφτειαξαν τὴν κιβωτὸ τοῦ Νῶε; ΠΝΙΓΗΚΑΝ!

Πνίγηκαν, ἐπειδὴ τὴν κατασκεύασαν ἀλλὰ δὲν πίστευαν στὸ κακὸ ποὺ ἐρχόταν καὶ ἔμειναν ἀπ’ ἔξω! Γι᾽ αὐτὸ ὅσες ἐκκλησίες καὶ νὰ φτιάξῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ὅσα μοναστήρια, ἂν δὲν μπῇ μέσα στὴν κιβωτὸ ποὺ λέγεται Ἐκκλησία, νὰ κοινωνάῃ τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, δὲν σῴζεται.

Δημήτριος Παναγόπουλος (†)


Comments