- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Γιὰ τὴν βιογραφία τοῦ π. Αὐγουστίνου στὰ ἀγγλικὰἈγαπητέ π. Ἀστέριε, Εὐλογεῖτε,

Ἐκ μέρους ὅλων μας ἐδῶ, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω εἰλικρινῶς γιὰ τὴν ὄμορφη βιογραφία τοῦ Μητροπολίτου Αὐγουστίνου, τὴν ὁποία λάβαμε μὲ μεγάλη χαρά. Εἶναι μιὰ συναρπαστικὴ προσωπογραφία ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀξιόλογους ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας τῶν τελευταίων ἐτῶν. Μακάρι νὰ ἦταν πιὸ μεγάλη καὶ νὰ ἐξιστοροῦσε πιὸ πολλὲς λεπτομέρειες γιὰ τὴν καταπληκτικὴ ζωὴ καὶ μαρτυρία του. Παρ᾽ὅλα ταῦτα θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε εὐγνώμονες γιὰ τὴν ἔκδοσι αὐτή, ἡ ὁποία εἶναι ἕνα ταιριαστὸ συμπλήρωμα στὰ πολλὰ βιβλία τοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου τὰ ὁποῖα ἔχετε μεταφράσει ἐπιμελῶς καὶ ἀόκνως πρὸς οἰκοδομὴν τῶν ἀγγλοφώνων Ὀρθοδόξων.

Ἦταν εἰλικρινῶς ἕνας πνευματικὸς ἥρωας τῆς ἐποχῆς μας, ἕνας ἀληθινὸς Τιτάνας τῆς νεώτερης Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ σὰν κ᾽ἐκεῖνον πιθανὸν νὰ μὴν ξαναδοῦμε στὴν διεστραμμένη γενεά μας. Εἴθε οἱ ἅγιες προσευχές του νὰ μᾶς βοηθοῦν στοὺς ἀγῶνες μας, ἀλλὰ νὰ βοηθοῦν καὶ τοὺς Ἕλληνες ποὺ ὑποφέρουν. Σᾶς εὐχαριστῶ ξανὰ γι᾽ αὐτὸν τὸν πνευματικὸ θησαυρό.

Μὲ τὶς καλύτερες εὐχὲς σὲ σᾶς καὶ στὴν οἰκογένειά σας καὶ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου ποὺ σᾶς στέλνει τὶς πιὸ θερμές του εὐχές,

ὁ ἐλάχιστος τῶν μοναχῶν,

π. Πατάπιος


Comments