- Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

᾿Εν ὄψει τοῦ εὐρω-συγκρητισμοῦ, ποὺ μπῆκε πλέον μέσα στὸ σπίτι μας, δὲν πρέπει οἱ ὀρθόδοξοι νὰ μείνουμε ἀδρανεῖς. ῾

Ο μεγάλος κίνδυνος, ποὺ ἔχουμε τώρα ν᾿ ἀντιμετωπίσουμε, εἶνε ἡ λερναία ὕδρα τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

Στὴ μάχη κατὰ τοῦ θηρίου αὐτοῦ τῆς᾿Αποκαλύψεως στρατεύθηκε, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους μαχητὰς τῆς᾿Ορθοδοξίας, καὶ ὁ ἐπίσκοπος Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος προσφέροντας ἕνα ἀκόμη ἀντιαιρετικὸ ἔργο.᾿Αποτελεῖται ἀπὸ 311 σελ., καὶ τιμᾶται 10 εὐρώ.

Βιβλιοπωλεῖο «῎Ελαφος», Βασ. Γεωργίου 10, 53100 Φλώρινα, τηλ. 23850-28868.
Comments