- ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Χ
ριστούγεννα κ᾽ ἡ πλάσις γιορτινή,

διάπλατα ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί·

τὰ κάλαντα θὰ ποῦνε τὰ παιδιὰ

χαρούμενα στὴν κάθε γειτονιά.Θ᾽ ἀνάψουν χίλια φῶτα λαμπερὰ

κ᾽ἐκεῖ μέσ᾽ στὴν ὁλόφωτη ἐκκλησιὰ

θὰ ψάλλουν οἱ χοροὶ βυζαντινὰ

τὸ Δόξα ἐν ὑψίστοις κι Ὡσαννά.Καμπάνες θ᾽ἀντηχήσουν γιορτινὲς

στοῦ σύμπαντος τὶς τέσσερις γωνιές·

γεννᾶται ὁ Χριστὸς σὲ μιὰ σπηλιὰ

κ᾽ οἱ μάγοι προσκυνοῦνε ταπεινά.Βοσκοὶ μὲ τὶς φλογέρες στὶς πλαγιὲς

κ᾽ οἱ ἄγγελοι μ᾽ οὐράνιες φωνὲς

κοντὰ στὸ νεογέννητο Χριστὸ

κ᾽ ἐπάνω τους τ᾽ἀστέρι τὸ λαμπρό.Χριστούγεννα στὸν κόσμο, στὶς ψυχές·

ἂς πάρουμε κι ἂς δώσουμε εὐχές,

ν᾽ἀνοίξουμε τὰ μάτια μας στὸ φῶς

ἀπόψε ποὺ γεννιέται ὁ Χριστός.Ἂς στρώσουμε τὴ σκέψι μας χαλί,

τὸ εἶναι μας σὰν φάτνη στοργική·

νὰ στρώσουμε τραπέζι γιορτινὸ

ἀφήνοντας μιὰ θέσι στὸ Χριστό.Χριστούγεννα ξανὰ στὶς γειτονιὲς

κ᾽ἐμεῖς πάλι μαζὶ ὅπως καὶ χθές·

ἂς ψάλουμε Γεννᾶται ὁ Χριστὸς καὶἦρθε καὶ σ᾽ἐμᾶς ὁ λυτρωμός.

Χρόνια πολλά,

καλὰ κ᾽ εὐλογημένα

Κ. Δόλια
Comments