- ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Μιὰ προφητεία

Χαλκὶς 17-10-13


Πρὸς τὸ περιοδικὸν ΣΠΙΘΑ

…Ὁ Μακαριστὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης εἶχε προβλέψει «ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΕΙΝΑ».
Εὐχαριστῶ διὰ τὰς …ψυχωφελεῖς ὑπηρεσίας σας.

Ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

Ἰ. Ζουμπογιῶργος
συνδρομητὴς

σημ. «Χρ. Σπίθας»• Καὶ σὲ πρόσφατη διαδικτυακή του συνέντευξι ὁ κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ἐπισήμανε τὴν ἴδια προφητεία τοῦ π. Αὐγουστίνου, μὲ τὴν προσθήκη μάλιστα ὅτι «Ἔρχεται πεῖνα σὲ καιρὸ εἰρήνης».


――― * ―――


Ὡραῖο καὶ ὠφέλιμο

Σᾶς στέλνω τὴ συνδρομὴ γιὰ τὸ ὡραῖο καὶ ὠφέλιμο περιοδικό.
Σᾶς εὐχόμεθα καλὰ Χριστούγεννα καὶ μὲ ὑγεία καὶ γαλήνη τὸν καινούργιο χρόνο 2014!

Μετὰ σεβασμοῦ
Ἀναστασία καὶ οἰκογένεια
Νέα Ὑόρκη - Η.Π.Α.

――― * ―――

Χαίρομαι διαβάζοντας


13-11-2013

Σεβαστοὶ πατέρες, χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
Σᾶς εὔχομαι νὰ εἶσθε πάντα καλὰ καὶ ὁ Κύριος νὰ προστατεύη τὴν πνευματική σας ἐν Χριστῷ καὶ Θεῷ ἡμῶν ζωή. Ἀπολαμβάνω τὸ ὡραῖο σας περιοδικὸ «Σπίθα» καὶ χαίρομαι διαβάζοντας ποὺ εἶναι τόσο καταπληκτικὰ πνευματικὰ κείμενα. Σᾶς εὔχομαι να ἔχετε καλὸ χειμώνα…

Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ
Ἀθανασία
(Καναδᾶς)

――― * ―――

Γιὰ τὸν μακαριστὸ ἐπίσκοπο

Αὐγουστῖνε τιμημένε / τοῦ Θεοῦ ἀγαπημένε,

ὅλα τά ᾽κανες θυσία / γιὰ τὴν πίστι τὴν ἁγία.

Εἶσαι τοῦ Χριστοῦ εὐωδία / Ζῆς μιὰ δόξα αἰωνία.

Στὸν φλογερὸ ἐπίσκοπο / Φλωρίνης Αὐγουστῖνο

ὅλη μου τὴν τιμὴ / καὶ τὴν ἀγάπη δίνω.

Σπύρος Σουρτζῆς
Βόνιτσα

――― * ―――

Ἀπὸ τὴν γνωριμία μου μαζί του

Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ μνημοσύνου τῶν τριῶν χρόνων ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ ἀείμνηστου πνευματικοῦ μου πατέρα Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ἀναφερθῶ γιὰ ἄλλη μία φορὰ στὸ σεβάσμιο πρόσωπό του, ἀνασύροντας κάποιες ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸ κομμάτι τῆς ζωῆς μου, ποὺ ἀφορᾶ τὴν γνωριμία μου μαζί του.

Ἀπὸ τὴν πολυτάραχη ζωή του ἔμεινε ἕνα μεγάλο μερίδιο καὶ στὴν δική μου καρδιά.

Τί νὰ πρωτοθυμηθῶ; Εἶναι μία ἀνεξάντλητη πηγὴ φορτισμένη ἀπὸ χίλια δύο συναισθήματα θαυμασμοῦ καὶ συγκίνησης, χαρᾶς καὶ λύπης ποὺ σημάδευσαν τὴ ζωή μου, ἀπὸ τὴν νεανική μου ἡλικία καὶ γιὰ πάρα πολλὰ χρόνια στὴν συνέχεια.

Νὰ θυμηθῶ τὰ φλογερὰ κηρύγματα τοῦ νεαροῦ ἱεροκήρυκα, ποὺ ἀπὸ τότε διωκόμενος εἶχε ἐπισκεφτεῖ τὴν Φλώρινα, μὲ τὰ ὁποῖα ἀνατάραζε τὰ λιμνάζοντα ὕδατα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς; Τὴν πρώτη μου ἐξομολόγηση γονατιστὴ μπροστά του, ὅταν συντετριμμένη τοῦ ἐξομολογούμουν τὰ ἁμαρτήματα τῆς νεανικῆς μου ἀπειρίας;

Εὐτύχησα νὰ συμπεριληφθῶ στὸ μικρό του ποίμνιο, ποὺ δημιούργησε τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν Φλώρινα, καὶ μετὰ νὰ διατελέσω συνεργάτριά του ὅταν ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε ἀργότερα νὰ ἀναλάβει τὸ ὑψηλὸ ἔργο τοῦ Ποιμενάρχου στὴν ἀκριτική μας περιοχή.

Ἔντονη παραμένει ἀκόμα ἡ εἰκόνα τῆς πάνδημης ὑποδοχῆς του κατὰ τὴν ἐνθρόνισή του ὡς Μητροπολίτου Φλωρίνης, διότι τότε πρωτοστατοῦσα ὡς σύζυγος τοῦ ἀειμνήστου Δημάρχου Ἀναστασίου Σούλα, ὁ ὁποῖος ἔπαιξε σημαντικὸ ρόλο κατὰ τὴν ἐπιλογή του καὶ στὴν συνέχεια βοηθῶντας τον στὸ ὑψηλό του ἔργο.

Αἰσθάνομαι ξεχωριστὴ ἱκανοποίηση ὅταν σκέπτομαι ὅτι στὴν συνέχεια μπόρεσα νὰ προσθέσω καὶ ἐγὼ ἕνα μικρὸ λιθαράκι στὸ τεράστιο οἰκοδόμημα τῆς προσφορᾶς του πρὸς τὴν πολύπαθη Φλώρινά μας ὡς πρόεδρος ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν τοῦ μεγάλου Χριστιανικοῦ μας συλλόγου «Ἀγάπη» τὸν ὁποῖο ὁ ἴδιος δημιούργησε. Οἱ διωγμοὶ τοὺς ὁποίους ὑπέστημεν ἐξ αἰτίας τῆς στήριξης πρὸς τὸν Μητροπολίτη μας κατὰ τὶς περιπέτειές του ἀργότερα στὴν ἐποχὴ τῆς Δικτατορίας τῶν συνταγματαρχῶν, τόσον ὁ σύζυγός μου ὡς Δήμαρχος ὅσον καὶ ἡ ἴδια, ἡ ὁποία ἔχασα τὴν θέση τῆς Διευθύντριας τοῦ μικροβιολογικοῦ ἐργαστηρίου τοῦ Νοσοκομείου Φλώρινας, παραμένουν ἕνα ἀκόμη σκοτεινὸ σημεῖο τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Ἡ ὅλη ἱστορία ποὺ ἀφορᾶ τὴν γνωριμία μου μὲ τὸν Πατέρα Αὐγουστῖνο καὶ τὸ ὑπόλοιπο κομμάτι τῆς πολυκύμαντης φορτισμένης μὲ πάμπολλες ὑποχρεώσεις ζωῆς μου, θὰ μποροῦσε νὰ γραφεῖ σὲ ἕνα μεγάλο βιβλίο. Δυστυχῶς ἡ ἐπιθυμία μου αὐτὴ ἔμεινε μόνο στὴν σκέψη μου.

Ὁ ἀείμνηστος πνευματικός μας Πατέρας Αὐγουστῖνος, ποὺ τώρα βρίσκεται στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ, εἶμαι βεβαία ὅτι θὰ θυμᾶται καὶ θὰ προσεύχεται γιὰ τὰ πνευματικά του τέκνα ποὺ βρίσκονται ἀκόμα ἐδῶ στὴ γῆ.

Ἑλένη Πατσούρη - ΣούλαComments