- Πρότασι


κολουθώντας τὴν Κουράκειο λογικὴ μὲ συνέπεια:

• Ἐπειδὴ «πρέπει» νὰ ὑπάρξει χωρισμὸς Κράτους – Ἐκκλησίας,
• ἐπειδὴ ὑπάρχει ἤδη διάσταση Πολιτικῆς – Κοινωνίας,

ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Ἡ μισθοδοσία τοῦ κλήρου νὰ γίνεται μὲ φόρο στοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, γιατὶ δὲν ὀφείλουν τίποτα οἱ ὑπόλοιποι!
καὶ
Ἡ μισθοδοσία τῶν βουλευτῶν νὰ γίνεται μὲ φόρο στοὺς ψηφοφόρους τους, γιατὶ δὲν τοὺς χρωστᾶμε τίποτα ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι!

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

ΥΓ: Γιὰ τοὺς ἀντιλέγοντες ὅτι ἡ ψῆφος εἶναι μυστική, ὑπενθυμίζω ὅτι καὶ οἱ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις ἔγιναν –προοδευτικαῖς ψήφοις– μὴ κοινοποιήσιμο σὲ δημόσια Ἀρχὴ προσωπικὸ δεδομένο!Comments