- Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος: «Ἡ Ἑλλάδα εἶναι θῦμα τῆς τοκογλυφίας τῶν Γερμανῶν»

πὶ τέλους, ὕστερα ἀπὸ τέσσερα χρόνια ἀκούστηκε θαρραλέα ἡ φωνὴ τοῦ Μακαριωτάτου κ. Ἱερωνύμου γιὰ τὰ ὅσα κακὰ ἐπισωρεύθησαν στὴν Πατρίδα μας ἀπὸ τὴν ἡμέρα –καὶ ὄχι μόνο– ποὺ ἀνέλαβε νὰ τὴν νοικοκυρεύσῃ ὁ πρώην πρωθυπουργὸς Γ. Α. Παπανδρέου.

Ἐὰν ἡ φωνὴ αὐτὴ ἀκουγόταν πρὸ τετραετίας, διαφορετικὴ θὰ ἦταν ἡ κατάστασις τῶν ἐν Ἑλλάδι πραγμάτων. Ἡ συμπόρευσις δυστυχῶς τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων μὲ τὰ ἑκάστοτε πολιτικὰ σχήματα γίνεται τὶς περισσότερες φορὲς αἰτία πολλῶν δεινῶν γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα. Τὸ σύνθημα τοῦ ἀοιδίμου γέροντος τῆς Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου ἀκούγεται πάντα ἐπίκαιρο• «Ζητοῦμεν ἐλευθέραν καὶ ζῶσαν Ἐκκλησίαν».


Σκληρὴ κριτικὴ πρὸς τὸν πρώην πρωθυπουργὸ Γιῶργο Παπανδρέου καὶ τὶς κυβερνήσεις τῶν τελευταίων ἐτῶν ἐξαπέλυσε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος.

Μέρκελ

Ὁ κ. Ἱερώνυμος, μιλώντας στὸν ΣΚΑΪ καὶ τὸν Γιῶργο Αὐτιά, ἐξαπέλυσε «ἐπίθεση» ἐναντίον τῆς Γερμανίδας καγκελαρίου Ἀνγκέλας Μέρκελ καὶ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες γιὰ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθοῦν, ὑποστηρίζοντας πὼς ἡ Ἑλλάδα ἔχει πέσει θῦμα τραγικῆς περίπτωσης τοκογλυφίας.

Σχολιάζοντας τὴν ἀντιμετώπιση ποὺ ἔχει ἡ χώρα μας ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ ὄργανα, ὁ ἀρχιεπίσκοπος σημείωσε πὼς «αὐτὸ εἶναι ἐκτροπὴ ἀπὸ τὶς ρίζες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Εἴμαστε θύματα τραγικῆς περιπτώσεως τοκογλυφίας», ἐνῶ σημείωσε πὼς εἶναι ἀνύπαρκτη ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀλληλεγγύη.

Ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας ρωτήθηκε καὶ γιὰ τὰ ἐσωτερικὰ οἰκονομικὰ ζητήματα, ἀπαντώντας πὼς θὰ μιλήσει γιὰ τὴν κρίση «ὅταν ἡ ὥρα εἶναι κατάλληλη καὶ οἱ συνθῆκες κατάλληλες».

Κουκουλώθηκε ἡ Siemens

Ὁ κ. Ἱερώνυμος ἀναφέρθηκε ὡστόσο στὸ σκάνδαλο τῆς ὑπόθεσης τῆς Siemens, τονίζοντας πὼς ἡ προσωπική του ἐκτίμηση εἶναι πὼς «αὐτὰ δὲν πρόκειται νὰ ἀποκαλυφθοῦν ποτέ, ὅπως ὁ φάκελος τῆς Κύπρου. Ἄνοιξε ὁ φάκελος τῆς Κύπρου; Τὰ ἴδια ἔχουμε καὶ τώρα. Ἤδη ἔχει γίνει κουκούλωμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.


Παράλληλα, ἀναφέρθηκε καὶ στὸ μέγεθος τῆς κρίσης, γιὰ τὸ ὁποῖο εἶπε ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ ἐκτιμήσει ὅτι θὰ εἶχε τόσο μεγάλο «βάθος», δίνοντας ἕνα παράδειγμα προεκλογικῆς ἐξαγγελίας τοῦ 2009 ἀπὸ τὸν Γιῶργο Παπανδρέου: «Ὅλοι ζοῦμε σὲ μία εἰκονικὴ πραγματικότητα, ὑπάρχει τάση πρὸς ὡραιοποίηση, ὅταν ἐλέχθη ὅτι χρήματα ὑπάρχουν καὶ ἀπὸ κάτω ὁ Ἕλληνας χειροκροτεῖ, αὐτὸ δὲν εἶναι εἰκονικὴ πραγματικότητα; ὅταν τὸ ἄκουσα εἶπα, Συνηθίζουμε νὰ λέμε ψέματα».

Περὶ ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας

Ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἀναφέρθηκε παράλληλα καὶ στὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, ἡ ὁποία ὅπως σημείωσε ἔχει κατασπαταληθεῖ κατὰ 95% τὰ προηγούμενα χρόνια. Τὸ πρόβλημα ὅπως τόνισε ὁ κ. Ἱερώνυμος εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχει ὀργάνωση γιὰ τὴν καλύτερη ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας αὐτῆς.

«Ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία ἔχει 10.000 Νομικὰ Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μὲ καθένα νὰ ἔχει τὸ δικό του ΔΣ καὶ τὸν ἔλεγχο ἀπὸ τὸ κράτος καὶ διέπεται ἀπὸ τὶς συνέπειες τοῦ δημοσίου λογιστικοῦ» ὑπογράμμισε, λέγοντας πὼς δὲν μπορεῖ νὰ ἐμπλακεῖ στὶς ἁρμοδιότητες ποὺ ἔχουν οἱ κατὰ τόπους μητροπολῖτες.

Ὁ κ. Ἱερώνυμος ἀνέφερε ὅτι «ἔχουμε ἀκίνητα, ἀλλὰ δὲν ἀποδίδουν. Δὲν ἐνοικιάζονται, εἶναι παλιά. Ἀπὸ 10 μὲ 12 ἑκατομμύρια, ποὺ ἦταν τὰ ἔσοδά μας, εἶναι 4 ἑκατ. τώρα».

Ἀνταπόκριση ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς

Στὴν ἀνταπόκριση, ποὺ βρῆκε ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ὅταν τοῦ ἐξέθεσε τὰ προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας, ἀναφέρθηκε ἐπίσης ὁ ἀρχιεπίσκοπος, τονίζοντας ὅμως ὅτι τὰ προβλήματα παραμένουν.

«Ἀπὸ τοὺς πρωθυπουργοὺς καὶ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργοὺς δὲν φεύγουμε χωρὶς κατανόηση• γιὰ τὰ προβλήματά μας λένε “Ναι, ὅλα θὰ πᾶνε καλά”, ἀλλὰ ὅταν προχωρᾶμε στὴν πράξη τότε δὲν γίνεται τὸ θέμα• τότε θὰ πρέπει νὰ ψάξουμε ἀπὸ τὸν κλητήρα μέχρι τὴ γραμματεία» ὑπογράμμισε.


Τέλος, ὁ κ. Ἱερώνυμος ἀναφέρθηκε καὶ στὸ θέμα τῶν μετοχῶν τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας ποὺ κατέχει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τονίζοντας πὼς ἔχει πέντε χρόνια νὰ πάρει μερίσματα καὶ οἱ μετοχές της ἔχουν ἀπομειωθεῖ, ἐνῶ ὑπογράμμισε πὼς ἦταν ἀντίθετος στὴ μετατροπὴ τῶν ἀποθεματικῶν ποὺ εἶχε ἡ Ἐκκλησία σὲ ὁμόλογα, τὰ ὁποῖα ἀργότερα «κουρεύτηκαν».


«Ὁ κ. Προβόπουλος εἶχε τὴν ἔμπνευση νὰ πάρει ἕνα νόμο τοῦ Μαρκεζίνη καὶ ὅ,τι ἀποθεματικὰ ὑπῆρχαν στὶς Ἐκκλησίες νὰ γίνουν ὁμόλογα. Δὲ συμφώνησα, εἶπα ὅτι δὲν εἶναι ὑγιὴς αὐτὴ ἡ πορεία, ἐπικοινώνησα μαζί του καὶ μὲ τὸν τότε πρωθυπουργὸ κ. Παπανδρέου. Ἔκανε τροποποίηση στὸ νόμο καὶ μᾶς ἐξαίρεσαν, καὶ ἔτσι ἀποφύγαμε τὸ κούρεμα», ὑποστήριξε ὁ κ. Ἱερώνυμος.

Γράφτηκε ἀπὸ τὴν iefimerida.gr
Comments